ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Henryk Bosak - "Rezydent odszedł na zawsze"

Zaproszenie

Beata Bosak-Kruczek i Agencja ATM zapraszają na promocję książki Henryka Bosaka pt. "Rezydent odszedł na zawsze", która odbędzie się 5 kwietnia 2017 r. o godz. 17:30 siedzibie

Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Warszawa, ul. Al. Ujazdowskie 6A

(w programie wieczór wspomnień o autorze - oficerze wywiadu)

Serdecznie zapraszają Organizatorzy

Dołączamy się do zaproszenia - Redakcja ZBF SOP