W kołach Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa Lubelskim, Łódzkim i Warszawskim odbyły się tradycyjne spotkania koleżeńskie goszczące partnerów z sfederowanych służb mundurowych. W pozostałych regionach Kraju spotkania takie zapewne mają także miejsce, ale nie możemy o nich napisać, bo nie dociera do nas stosowna informacja. Spodziewamy się, że ta tradycja będzie szerzej kontynuowana.

Zarząd Główny ZBFSOP