Pragnę przekazać informację o wyrokach Sądów Okręgowego i Apelacyjnego w Warszawie, nakazujących Dyrektorowi ZER MSW przywrócenie przelicznika 2,6% za okres bezpłatnego urlopu wychowawczego i okres nauki w Szkole Chorążych SB przy WSO w Legionowie mieszczącej się w Warszawie na ul. Okrzei (w budynku byłej KWMO). Mam nadzieję, że informacja pomoże innym w odzyskaniu tego, co uznali za stracone lub o co nie zamierzali walczyć np. ze względu na nazwę szkoły - Szkoła Chorążych SB. Szkoła Chorążych SB na podstawie Zarządzenia Organizacyjnego 023/org. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 maja 1976 roku została włączona w struktury Wyższej Szkoły Oficerskiej w Legionowie.

Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w wyroku z dnia 5 lutego 2013 roku Sygn. akt XIII U 380/12 nakazał Dyrektorowi ZER MSW przywrócenie przelicznika 2,6% podstawy wymiaru za okres nauki w Szkole Chorążych SB oraz za okres urlopu wychowawczego, bezpłatnego.

Od powyższego wyroku ZER odwołał się do Sądu Apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny w Warszawie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wyroku z dnia 7 maja 2014 roku Sygn. akt III AUa 972/13 oddalił apelację Dyrektora ZER i podtrzymał wyrok Sądu I instancji.

W związku z tym wszyscy, którzy kończyli Szkołę Chorążych SB w systemie dziennym, stacjonarnym i nie mają przywróconego przelicznika za okres nauki, powinni zwrócić się do IPN o odnalezienie dokumentów potwierdzających ten fakt np. Karty przeniesienia ze stanowiska kadeta Szkoły Chorążych (tzw. obiegówki) i walczyć o swoje.

Poniżej zamieszczam adres strony internetowej, na której można zapoznać się z treścią i uzasadnieniem wyroku Sądu Apelacyjnego Warszawie

http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000001521_III_AUa_000972_2013_Uz_2014-05-07_001