Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy

Pierwszego kwietnia w Sejmie z inicjatywy SLD odbyło się spotkanie z emerytami i rencistami służb mundurowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń i związków złączonych w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polski. Prezydium spotkania tworzyli vicemarszałek Sejmu RP Jerzy Wenderlich, przewodniczący SLD Leszek Miller, posłanka Krystyna Łybacka (prowadząca), sekretarz generalny SLD Krzysztof Gawkowski, z-ca przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej Stanisław Wziątek i prezydent Federacji Zdzisław Czarnecki.

Każde stowarzyszenie i związek przedstawiły problemy nurtujące środowisko. W odpowiedzi na treść wystąpień prezesów stowarzyszeń i związków głos zabrali Leszek Miller i Stanisław Wziątek. Ich wypowiedzi są dla nas bardzo znaczące, gdyż jak nigdy dotąd zaakcentowano, że z różnicy między służbą państwu a pracą wynikają różnice w zaopatrzeniu emerytalnym i nie są to przywileje, a należne z tytułu służby świadczenia usankcjonowane zasadami prawa. Podkreślili też, że żołnierzom i funkcjonariuszom za ich służbę państwu należy się godność, szacunek i honor.

Oceniając pozytywnie słuszność naszych wypowiedzi przedstawiono arytmetykę sejmową z której wynika, że 25 głosów SLD "za" czy "przeciw" nie gwarantuje pomyślnego rozwiązywania problemów. Wniosek dla nas jest więc oczywisty - w jaki sposób zwiększyć możliwości życzliwego naszym problemom ugrupowania politycznego. Poniżej przedstawiamy tekst jaki prezes ZBFSOP wręczył na tym spotkaniu członkom prezydium.

Redakcja

{tekst format rtf}