ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Stowarzyszenie Komendantów Policji organizuje zbiórkę podpisów

Obywatelska zbiórka podpisów pod "Apelem" Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych do Prezydenta RP w sprawie projektu zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy... z dnia 14 listopada 2016.

Apel może podpisać każdy obywatel. Liczymy na członków rodzin, znajomych, przyjaciół, którzy popierają nasze działanie w obronie praw nabytych. Do zbierania podpisówzachęcamy również osoby niezrzeszone, które popierają założenia apelu (treść apelu będzie aktualizowana, ponieważ dotyczył wcześniejszego projektu ustawy).

We Wrocławiu, na czas zbierania podpisów, wprowadzono w Zarządzie SKPP codzienne dyżury w godzinach 11:00-15:00 w celu przyjmowania list-wykazów osób popierających apel oraz zbierania podpisów (DK "Śnieżka", KWP, pokój nr 8).