Na stronie internetowej Janusza Zemke ukazał się wzór odwołania w sprawie rent rodzinnych. Dotyczy to osób, które już przeszły drogę sądową i przegrały sprawę zanim ukształtowała się obecna linia orzecznictwa.

W związku z brzmieniem art. 33 ustawy emerytalnej, ZER MSW nie może powoływać się na prawną zasadę powagi rzeczy osądzonej. W tej sytuacji należy wystąpić do ZER o wydanie decyzji w związku z art. 33, a jeżeli nie uwzględni wniosku o przywrócenie obniżonej części renty rodzinnej - wystosowanie pozwu do sądu według dołączonego wzoru.

Należy założyć, że ZER, tak jak dotychczas, uparcie będzie brnął w sprawę dla niego przegraną.

{wzór: format rtf}