ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Komunikat Biura Prasowego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w sprawie niechlubnej ustawy "dezubekizacyjnej"

Zarząd Główny NSZZ Policjantów dziękuje wszystkim osobom, kierującym do ZG SZZ P swoje uwagi w sprawie przyjętego przez rząd projektu ustawy "dezubekizacyjnej".

Stwierdzamy stanowczo, że nie godzimy się na to, by ustawa dotyczyła osób, które po 1990 roku zostały pozytywnie zweryfikowane i potem przez wiele lat pracowały bądź nadal pracują w Policji i innych formacjach mundurowych na rzecz wolnego i demokratycznego państwa.

Zawarte w projekcie zapisy, zgodnie z którymi nawet bardzo krótki okres służby "na rzecz totalitarnego państwa" miałby powodować drastyczne obniżenie wypracowanego po roku 1990 świadczenia emerytalnego, są sprzeczne z Konstytucją RP i w żadnym wypadku nie mogą zostać przez nas zaakceptowane. NSZZ Policjantów będzie podejmować w tej sprawie działania protestacyjne, o których będzie informować opinię publiczną.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów
piątek, 25 listopada 2016