Koleżanki i Koledzy

W dniu 14.05.2013 r Europejski Trybunał Praw Człowieka na posiedzeniu w składzie 7 sędziów uznał 1628 złożonych skarg za niedopuszczalne. W pismie przewodnim do postanowienia ETPCz stwierdzono, że postanowienie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu, ani do Trybunału, z Wielką Izbą włącznie, ani do jakiejkolwiek innej instytucji. Do rzeczonego postanowienia załączono listę 1628 nazwisk, wśród których wymienione są zbiorowe skargi złożone przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz Związek Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa.

Podjęliśmy konsultacje z kancelariami prawniczymi co do rodzaju dalszego postępowania osób dotkniętych ustawą zmniejszającą emerytury. Informacje w tej sprawie będziemy przekazywać indywidualnie bądź w formie komunikatu na naszej stronie internetowej. W chwili obecnej postanowienie ETPCz otrzymały kancelarie adwokackie, które w imieniu swoich klientów wysłały skargi do ETPCz. Przypuszczamy, że osoby, które wysłały skargi samodzielnie zawarte w liczbie 1628 otrzymają postanowienie ETPCz na swój adres.

Zarząd Główny ZBFSOP

Tutaj  publikujemy w formacie "doc" tłumaczenie postanowienia wykonane na zlecenie ZBF SOP (wszelkie prawa autorskie zastrzeżone)