ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Negatywne stanowisko o projekcie zmiany ustawy

W dniu 29 lipca 2016 r. Zarząd Główny SEiRP przekazał w ramach konsultacji MSWiA negatywne stanowisko do całości projektu ustawy z 12 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy:

1. Treść stanowiska ZG SEiRP (źródło 1)
2. Opinia prawna Kancelarii Prawnej "Chmaj i Wspólnicy SP.K." (źródło 2)

Publikacja za zgodą Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Jednocześnie informujemy, że negatywne stanowisko przedstawił także Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

Redakcja