Pion Polityczno-Wychowawczy.
Zarządzenie nr 042/81 z 30 października 1981 roku.

W art. 2 ustawy z dnia 18.10.2006 roku "o ujawnieniu informacji.." wymienione są organy bezpieczeństwa państwa. Katalog tych organów jest zamknięty i nie dopuszczalna jest rozszerzająca interpretacja pojęcia organ bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy.

Pion polityczno-wychowawczy nie był instytucją centralną służby bezpieczeństwa, więc praca w tym pionie choć nasycona dużą dawką ówczesnej ideologii, nie była pracą w służbie bezpieczeństwa.

Brak także podstaw prawnych aby ocenę charakteru pracy dokonywać na podstawie innych aktów prawnych, w tym Instrukcji Przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej z dnia 25 czerwca 1990 roku. Instrukcja ta wydana została dla potrzeb innego postępowania określonego jako kwalifikacyjne i dotyczyło ono osób, które zamierzały podjąć pracę w określonych organach państwa.

Zniesienie pionu polityczno-wychowawczego w milicji nastąpiło 21 listopada 1989 roku. Natomiast UOP został powołany na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Oczywistym jest, że z mocy tej ustawy nie został zlikwidowany pion polityczno-wychowawczy, który nie istniał "w chwili zorganizowania Urzędu Ochrony Państwa"

(Wyrok Sądu Apelacyjnego II Wydział Karny w Rzeszowie, Sygn. akt II AKa 98/11L z dnia 8 grudnia 2011 r.).

(źródło: IPN OBUIAD Gdańsk - Zarządzenie nr 042/81 z 30 października 1981 r. )

 [patrz: dokument.pdf]