Likwidacja Jednostki organizacyjnej MSW - Biura "W".

Struktura pionu "W" na szczeblu centrali (Biuro "W") oraz WUSW ( Wydziały "W") nie została z mocy prawa rozwiązana z chwilą utworzenia UOP albowiem została zlikwidowana decyzją Zarządzenia organizacyjnego nr 0115/Org. z dnia 30 maja 1989 r.

Zgodnie z art. 2 ust 3 ustawy z dnia 18 października 2006 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 425 ze zm.), organami bezpieczeństwa państwa, w rozumieniu tej ustawy, są instytucje centralne Służby Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz podległe im jednostki terenowe, które z mocy prawa podlegały rozwiązaniu w chwili zorganizowania Urzędu Ochrony Państwa oraz te jednostki, które były ich poprzedniczkami.

Opierając się na Zarządzeniu nr 53 (Dz. Urz.. MSW Nr 2, poz.14,Str. 23 ) Ministra Spraw Wewnętrznych z 2 lipca 1990 r.; cytuję §1 - funkcjonariuszami byłej Służby Bezpieczeństwa są osoby, które pełniły służbę na stanowiskach i w jednostkach wymienionych w Instrukcji Przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej z 25 czerwca 1990 r. Ponieważ pion taki już nie istniał od 15 czerwca 1989 r., także i w/w Instrukcja nie wymieniała takich funkcjonariuszy. Uwzględniając zarówno rozumowanie Sądu Okręgowego jak i Sądów Apelacyjnych, które uznały, że skoro jedne z elementów definicji - brak rozwiązania z mocy prawa w chwili zorganizowania UOP, bądź bycia poprzedniczką jednostki podlegającej takiej likwidacji - nie pozwala uznać pionu "W" za jednostkę SB w rozumieniu ustawy.

[źródło: IPN BUiAD - Zarządzenie organizacyjne nr 0115/Org. z dnia 30 maja 1989 r.].
Patrz:
[strona 1] [strona 2] [strona 3]