ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Nierówność stosowania prawa wobec ubezpieczonych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa

Prof. dr hab. Stanisław Pikulski
WPiA UWM Olsztyn

dr Marcin Dąbrowski
WPiA UWM Olsztyn

"Nierówność stosowania prawa wobec ubezpieczonych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa"

Referat wygłoszony w trakcie trzeciej sesji plenarnej "Problemy efektywności ochrony praw człowieka" w ramach VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Europejski i amerykański system ochrony praw człowieka. Aksjologia - instytucje - efektywność", zorganizowanej w Sejmie RP w kwietniu 2014 r. przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich z okazji 55. rocznicy utworzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i 45 rocznicy przyjęcia Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka. Zamieszczony w książce pokonferencyjnej "Europejski system ochrony praw człowieka. Aksjologia - instytucje - efektywność", pod redakcją naukową prof. Jerzego Jaskierni (Wydawnictwo Adam Marszałek., Toruń 2015).

Jego upowszechnienie następuje za zgodą autorów oraz redaktora naukowego książki.

Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

 

{Referat - plik pdf  584 kB