16 maja 2012 roku w Tarnowie zmarł

Marcel Tabor

emerytowany policjant i dziennikarz, członek NSZZ Policjantów.

Miał 59 lat.

Pogrzeb odbędzie się 21 maja br. o godzinie 13-tej w Tarnowie ul. Krzyska.

Marcelu ! Dziękujemy Tobie za wiele tekstów jakie napisałeś dla naszej strony internetowej.

Cześć Jego Pamięci!

Redakcja