Witam

 W dniu 03 kwitnia 2012 roku odbyła się w Sądzie Okręgowym rozprawa dotycząca funkcjonariusza będącego Zastępca Szefa RUSW ds Polityczno Wychowawczych. Sąd podzielił argumentację, że jednostka ta nie może być zaliczana do organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy "lustracyjnej". Po rozprawie zapadł wyrok nakazujący Dyrektorowi Zakładu Emerytalno - Rentowego MSWiA przeliczenie okresu służby w ww jednostce według wskaźnika 2,6% za każdy rok służby. Sygnatura sprawy XIII U 90/11.

z poważaniem
Damian Sucholewski

Kancelaria Adwokacka
Damian Sucholewski
ul. Kasprzaka 7, 01-211 Warszawa
NIP: 661-187-33-70, REGON 141832978
tel/fax 22 489 60 33, tel. kom. 502 64 64 59
www.sucholewski.pl