Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało zaktualizowaną na 2011-12-15 r. listę organizacji pożytku publicznego, które są uprawnione do zbierania 1% podatku od osób fizycznych za rok 2011.

Od stycznia 2012 r. można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 1% odpisu od należnego podatku dochodowego poprzez złożenie w formularzu PIT za 2011 r.  stosownego wniosku zawierającego informacje:

nazwę OPP: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
nr rejestracji OPP w KRS: 0000043188

A numer rachunku bankowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, jako organizacji pożytku publicznego: 15 1500 1126 1211 2010 1441 0000.