Z Monitora Polskiego odczytaliśmy :

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 7 listopada 2011 r.
w sprawie pierwszego wskaźnika waloryzacji
(M.P. z dnia 14 listopada 2011 r.)

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398 i Nr 199, poz. 1175) ogłasza się, że pierwszy wskaźnik waloryzacji, o którym mowa w art. 40c ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), wynosi 107.56 .