ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Krzysztof Kozłowski

W dniu 5 kwietnia 2013 roku pożegnaliśmy KRZYSZTOFA KOZŁOWSKIEGO

pierwszego Szefa Urzędu Ochrony Państwa, Ministra Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej i Przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej.

Premier Tadeusz Mazowiecki żegnając Krzysztofa Kozłowskiego powiedział cyt.:

 "Wraz z utworzeniem Urzędu Ochrony Państwa, na którego czele stanął, rozpoczęła się zasadnicza reorganizacja w punkcie dla państwa newralgicznym. Przeprowadził ją wraz z Andrzejem Milczanowskim, Jerzym Zimowskim i Janem Widackim. Wszystkie przedkładane przedtem Radzie Ministrów projekty były pozorne, dopiero ta decyzja stała się źródłem prawdziwej zmiany. Weryfikacja odcedziła winnych brutalnych represji wobec opozycji demokratycznej i Kościoła, a równocześnie dała nową szansę tym, którzy do gruntu zrozumieli obowiązek lojalności wobec suwerennego i demokratycznego państwa."

Jak mają odbierać te słowa zweryfikowani pozytywnie funkcjonariusze, którzy pełnili przez następne lata służbę w Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Policji, Straży Granicznej, a wobec których zastosowano odpowiedzialność zbiorową, domniemanie winy i sankcję ekonomiczną, Ustawą z 23 stycznia 2009 r., której preambuła pozostając w opozycji do charakteru i treści preambuły Konstytucji RP, stygmatyzuje negatywnie i poniża tych funkcjonariuszy następującymi stwierdzeniami, cyt.: "... stosującej bezprawne metody, naruszające podstawowe prawa człowieka, stwierdzając, że wobec organizacji i osób broniących niepodległości i demokracji dopuszczano się zbrodni przy jednoczesnym wyjęciu sprawców spod odpowiedzialności i rygorów prawa, dostrzegając, że funkcjonariusze organów bezpieczeństwa pełnili swoje funkcje bez ponoszenia ryzyka utraty zdrowia lub życia, korzystając przy tym z licznych przywilejów materialnych i prawnych w zamian za utrwalanie nieludzkiego systemu władzy, ...".

Jeżeli weryfikacja "odcedziła winnych brutalnych represji", to skąd ta późniejsza zemsta emerytalna ?  Jeżeli weryfikacja dała szansę tym, którzy nie byli winni i dopełnili "obowiązku lojalności" nowemu państwu (zwłaszcza ci służący dalej w swoich jednostkach ! ) - to gdzie tu konsekwencja i wiarygodność nowej władzy po 20 latach od transformacji ustrojowej ?

Prezes ZBF SOP
Maciej Niepsuj