ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wszystko zaczęło się od sprawy K 6/09

To wtedy, w związku z K 6/09, wyraziliśmy opinię, że jeżeli Trybunał dla uzasadnienia konstytucyjności ustawy naciągnął rozumienie zasad sprawiedliwości społecznej czy równości wobec prawa, to w przyszłości to naciągnięte rozumienie będzie żyć własnym życiem. I efektem tego są przykre dla tysięcy emerytów skutki, bo właśnie Trybunał pozbawił ich prawa do waloryzacji emerytur w 2012 roku, a niebawem może ograniczyć jakiejś grupie np. prawo do ochrony zdrowia czy do nauki.

3 stycznia 2013 Partia Emerytów Rencistów RP wystosowała do mediów w Polsce komunikat dotyczący decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kwotowej waloryzacji rent i emerytur.Oto istota treści (całość na http://www.perrp.pl):

(...) po ośmiogodzinnej rozprawie, Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy wprowadzające metodę waloryzacji kwotowej są zgodne z konstytucją. Uzasadniając wyrok, Andrzej Rzepliński przypomniał, że "zabezpieczenie społeczne, w tym świadczenia emerytalno-rentowe, są gwarantowane przez konstytucję, a ich formę w całości określa ustawodawca" (podkreślenie od Redakcji). Oznacza to - podkreślił - że "ustawodawca ma znaczną swobodę w kształtowaniu mechanizmu waloryzacji i może wybrać sposób optymalny do bieżących potrzeb".

Sędzia podkreślił jednocześnie, że państwo, oprócz zapewnienia obywatelom zabezpieczenia społecznego, musi uwzględniać sytuację gospodarczą w kraju, szczególnie teraz, w czasie kryzysu. "Wynika to z konstytucyjnej zasady równowagi budżetowej państwa, od której zależy zdolność kraju do rozwiązywania odległych w czasie interesów różnych pokoleń" - wyjaśnił Rzepliński.Pięciu sędziów Trybunału zgłosiło jednak zdania odrębne. Byli to: Zbigniew Cieślak, Maria Gintowt-Jankowicz, Mirosław Granat, Marek Kotlinowski oraz Marek Zubik.

Sędzia Maria Gintowt-Jankowicz stwierdziła, że "waloryzacja kwotowa narusza zasadę równości wobec prawa i zaufania obywateli do państwa". Wskazywała, że 71 zł, czyli kwota, o którą zwaloryzowano tegoroczne emerytury i renty, nie jest tak naprawdę waloryzacją, lecz jedynie dodatkiem do tych świadczeń. Podobnego zdania był sędzia TK Zbigniew Cieślak.

Partia Emerytów Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej (PER RP) kategorycznie stwierdza, iż orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w przedmiotowej sprawie łamie zapisy Konstytucji, powoduje, iż miliony emerytów i rencistów straciło zaufanie do Polski jako państwa prawa. Orzeczenie to zaprzecza innemu orzeczeniu sprzed 10 lat w takiej samej sprawie.

Orzeczenie TK powoduje, iż wśród emerytów niepotrzebnie zaostrzają się podziały między tymi, którzy zyskali na podwyżce kwotowej, a tymi, którzy stracili. PER RP stwierdza, iż najniższe emerytury powinny być w sposób znaczący podnoszone, jednak nie można tego czynić łamiąc prawo i zabierając część świadczeń tym, którym się słusznie one należą.

PER RP kategorycznie protestuje przeciwko językowi uzasadnienia niniejszego orzeczenia. Powoływanie się na kryzys (od Redakcji: brak ustaw wprowadzających kryzys w Polsce) i w związku z tym zgodne z prawem zabieranie najbiedniejszym środków do życia, świadczy o pogardzie, braku szacunku i kompletnego niezrozumienia sytuacji, w jakiej znajdują się miliony emerytów i rencistów w Polsce. Takie uzasadnienie jest niedopuszczalne, gdyż równie dobrze można stwierdzić, iż w związku z kryzysem należy w sposób zdecydowany poobniżać wynagrodzenia tym sędziom TK, którzy podpisali się pod takim uzasadnieniem. Nie do przyjęcia jest uzasadnienie TK, które stwierdza, że rząd może właściwie w dowolny sposób kształtować sposób i wysokość rewaloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych. Pojęcie kryzysu jest względne, może ten kryzys wynika głównie z jak najgorszego rządzenia Polakami, może Ci co mogą w dowolny sposób określać wysokość świadczeń sami są winni w dużej mierze zaistniałemu kryzysowi.

PER RP pragnie wyrazić swój szacunek i słowa uznania dla tych sędziów TK, którzy nie są dyspozycyjni wobec rządu sprawowanego przez PO i PSL i rozumiejąc, że prawo nie jest dla jednej partii, lecz ma służyć Państwu i Obywatelom, nie zgodzili się z pozostałymi dziewięcioma sędziami TK. Partia Emerytów Rencistów RP prosi wszystkich zainteresowanych i nie zgadzających się z orzeczeniem TK by na naszej stronie internetowej www.perrp.pl w zakładce forum podawali swoje nazwisko, imię i adres z poparciem wystąpienia naszej partii z odpowiednim wnioskiem do Europejskiego Trybunału w Strasburgu. Jednocześnie zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich prawników, którzy chcieliby pomóc nam w tej sprawie, jak i innych, o kontakt (kontakt na stronie PER RP). (...)

K 6/09
c.b.d.u.