ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Biuro Informatyki MSW

Dnia 6 lipca 2012 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się sprawa sygn. akt XIII U 7374/10 przeciwko Dyr. ZER MSWiA. Sprawa została wygrana. Sąd uznał, że praca w Ośrodku Informatyki MSW, a potem Biurze Informatyki MSW (po zmianie nazwy w 1973 r.) nie była pracą w SB i nakazał przeliczyć ZER emeryturę po 2,6% za każdy rok pracy w tej jednostce (lata 1971-1980). Jednocześnie SO oddalił roszczenie odnośnie 40% po 15 latach służby. Koszty procesowe zasądził równo - po 60 zł od powoda i pozwanego.

Skarżący oparł się na zarządzeniu z dnia 28 maja 1971 r. o utworzeniu Ośrodka, gdzie było powiedziane, że jednostka powstała na podstawie pisma Prezesa Rady Ministrów i była jednostką administracji publicznej. Sąd wypytywał o rodzaj pracy i jakie systemy informatyczne były robione. Skarżący zgłosił na rozprawie dowód - 2 tabelki z opracowania IPN "Aparat Bezpieczeństwa w Polsce Kadra kierownicza tom II 1956-1975" tabela 5 (strona 19) i "Aparat Bezpieczeństwa w Polsce Kadra kierownicz tom III 1975-1990" tabela 5 (strona 40), gdzie są wymienione etaty jednostek SB, a nie ma w nich Biura Informatyki (publikacja jest na stronie internetowej IPN).

W Sądzie Apelacyjnym można powoływać się na sygnaturę akt tej sprawy.