ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Prezes GUS w komunikacie z 2012-01-13

Z Monitora Polskiego odczytaliśmy :

Pozycja 24
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 13 stycznia 2012r.
w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych
emerytów i rencistów w 2011 r.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) ogłasza się, ze średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2011 r. w stosunku do 2010 r. wyniósł 104,8 (wzrost cen o 4,8%).

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: wz. H. Dmochowska

 

{Od Redakcji: warto pamiętać, że to jest tylko jeden ze składników wylicznia należnego zwiększenia emerytur i rent ...}
{I jeszcze jedno: GUS podał, że PKB w 2011 r. to 4.3%}

Poprawiony: piątek, 27 stycznia 2012 16:07