Konferencja pt. "Służby Specjalne Demokratycznego Państwa. Cywilne służby specjalne III RP - próba bilansu".

Warszawa, 14.12.2010 r.

W auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się dzisiaj konferencja pt. "Służby Specjalne Demokratycznego Państwa. Cywilne służby specjalne III RP - próba bilansu".

W panelu dyskusyjnym udział wzięli byli szefowie służb specjalnych: pierwszy Szef Urzędu Ochrony Państwa Krzysztof Kozłowski, gen. Zbigniew Nowek, gen. Gromosław Czempiński, Zbigniew Siemiątkowski oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - gen. Krzysztof Bondaryk. Moderatorem dyskusji był b. wiceminister MSWiA Antoni Podolski.

Inaugurując konferencje Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefan Wyszyńskiego - ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski odwołał się do idei wolności jako jedynej i najgłębszej podstawy demokratycznego państwa. Powiedział, że "dzięki służbom możemy się swobodnie poruszać w przestrzeni demokracji".

W przedmowie do konferencji Szef ABW - gen. Krzysztof Bondaryk zwrócił uwagę na to, iż stanowi ona próbę bezpośredniej komunikacji służb ze społecznością akademicką. Jest okazją do tego aby "służby mówiły o sobie własnym głosem".

W dyskusji poruszano kwestie związane z powstaniem i działaniem służb specjalnych w demokratycznym państwie.

Senator Kozłowski opowiadając o powstawaniu Urzędu Ochrony Państwa zwrócił uwagę na to, iż na początku lat dziewięćdziesiątych bezsensowna była teoria opcji zerowej - "Historia jest procesem. Zawsze będziemy obciążeni przeszłością i od tej przeszłości się nie wymigamy. W tamtym czasie pozbawienie państwa służb takich jak wywiad i kontrwywiad uznaliśmy za szaleństwo".

Gen. Zbigniew Nowek przypomniał wszystkim jak szybko służby dostosowały się do standardów i wymogów zarówno Paktu Północnoatlantyckiego, jak i Unii Europejskiej, czym zasłużyły na zaufanie nowych sojuszników.

Gen. Gromosław Czempiński odnosząc się do sprawy weryfikacji funkcjonariuszy byłej Służby Bezpieczeństwa oraz problemów dotyczących pozytywnie zweryfikowanych osób powiedział: "To, że przeszliśmy weryfikacje było dla nas zaskoczeniem i szansa na udowodnienie naszych możliwości. Pozwolono nam tworzyć fundamenty nowego wywiadu.

Gdyby nie ludzie pozytywnie zweryfikowani GROM nie ujrzałby światła dziennego".

Na temat rozwiązania UOP i utworzenia ABW oraz Agencji Wywiadu żartobliwie wypowiedział się Zbigniew Siemiątkowski: "Świetnie, że jesteśmy w tym gronie. Dziesięć lat temu nie moglibyśmy tu usiąść. Jeśli Siemiątkowski może siedzieć przy stole z Nowkiem i przyjaźnie dyskutować to znaczy, że w tym kraju coś się zmieniło na plus".

Odnosząc się do kwestii nadzoru nad służbami były Szef Agencji Wywiadu powiedział: "Nie udało się nikomu skonstruować modelu skutecznego, ale trzeba próbować".

Podsumowując konferencje Szef ABW gen. Krzysztof Bondaryk podkreślił, iż służby specjalne stanowią atrybut niepodległego państwa i bez nich nie ma mowy o niepodległości. Zwrócił uwagę, że współpraca służb na polu międzynarodowym wzmacnia, a nie osłabia bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. Każdy model funkcjonowania służb ma swoje wady i zalety, co nie zmienia faktu, że służby muszą być przede wszystkim kompetentne. Nie mogą zmieniać rzeczywistości. Nie powinny polemizować z politykami. Są wykonawcami poleceń rządzących, poleceń Państwa.

Źródło: strona internetowa ABW