Polska Prezydencja 2011

OGŁOSZENIE

DEPARTAMENT KOORDYNACJI  PRZEWODNICTWA POLSKI W RADZIE UE

MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH

poszukuje osób zainteresowanych pracą w charakterze KIEROWCÓW POJAZDÓW FLOTY PREZYDENCJI podczas polskiej Prezydencji w okresie OD CZERWCA DO GRUDNIA 2011 r.

Zakres obowiązków:

- Kierowca pojazdu Floty Prezydencji odpowiedzialny będzie za prowadzenie przydzielonego mu pojazdu na z góry określonej trasie, zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez wyłonioną przez MSZ zewnętrzną firmę zarządzającą flotą pojazdów Prezydencji. Jednocześnie będzie miał   obowiązek  stosowania  się  do poleceń udzielanych  przez  BOR lub MON  (m. in. jazda w kolumnie);

 • Flota Prezydencji będzie obejmować następujące rodzaje pojazdów: limuzyny, minibusy, autokary;
 • Wszystkie spotkania obsługiwane przez kierowców polskiej Prezydencji odbywać się będą na terenie Polski, w okresie od czerwca do grudnia 2011,

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Stabilną współpracę;
 • System szkoleń.

Wymagania konieczne:

 • Zaświadczenie o niekaralności;
 • Prawo jazdy kategorii B i/lub D;
 • Świadectwo kwalifikacji na przewóz osób (dotyczy kierowców posiadających kategorię prawa jazdy D);
 • Aktualne badania lekarskie i psychotechniczne dopuszczające do prowadzenia pojazdów samochodowych zgodnie z posiadaną kategorią prawa  jazdy;
 • Co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu pojazdów określonej kategorii;
 • Dobra znajomość topografii miast, w których będą się odbywać spotkania planowane podczas polskiej Prezydencji (Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Sopot);
 • Umiejętności organizacyjne, zdolność do działania pod presją czasu, odporność na stres;
 • Punktualność, dyspozycyjność, obowiązkowość;
 • Wysoki poziom kultury osobistej, wrażliwość na różnice kulturowe;
 • Umiejętność pracy w środowisku wielokulturowym z zachowaniem obiektywizmu i neutralności.

Wymagania dodatkowe:

 • Certyfikat bezpieczeństwa potwierdzający dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone (również wygasły) lub potwierdzona pisemnie gotowość poddania się postępowaniu sprawdzającemu;
 • Doświadczenie w zakresie jazdy w kolumnie lub prowadzenia pojazdów o charakterze uprzywilejowanym;
 • Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym.

Wymagane dokumenty:                                                             

 • Życiorys ze zdjęciem,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia oraz wymagane doświadczenie zawodowe,
 • Oświadczenie kandydata  o nieskazaniu  prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych (również wygasła) lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.

Termin składania dokumentów:

 • 31 października 2010 r.

Miejsce składania / przesyłania dokumentów:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Koordynacji Przewodnictwa Polski w Radzie UE
al. J. Ch. Szucha  23
00-580 Warszawa

z wyraźnym dopiskiem na kopercie    "KIEROWCA FLOTY PREZYDENCJI"

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22-455-55-64

prezydencjaue.gov.pl