ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Kolejne (trzecie) pytanie SA do SN

WSO w LEGIONOWIE

W dniu 5 października 2011 r. w sprawie z wniosku Janusza B. przeciwko Dyrektorowi ZER MSWiA o wysokość emerytury policyjnej, rozprawa apelacyjna została odroczona.

Jak poinformował Sąd Apelacyjny - w dniu 30 sierpnia Sąd podjął decyzję o skierowanie pytania do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie; czy okres studiów w WSO w Legionowie należy zaliczyć do służby w organach bezpieczeństwa państwa.

Zarówno w tej sprawie jak i kolejnych rozstrzyganych na bieżąco w Sądzie Okręgowym, zapadają wyroki uznające liczenie do wysługi emerytalnej okresu studiów w WSO w Legionowie po 2,6%, gdyż Sąd Okręgowy uwzględnia: przepisy dotyczące powołania i rozwiązania WSO w Legionowie, orzecznictwo sądowe (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 listopada 2009 r. - sygn. akt IIAKA 322/09; POSAG 2010/1/198 563028; wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XVIII Wydział Karny z dnia 14 grudnia 2009 r. - sygn. akt XVIII K 258/09.) i uchwałę Sądu Najwyższego (z dnia 20 czerwca 2000 r.- sygn. Akt I KZP 15/00; OSNKW 2000/7-8/61 ), z których wynika, że nie zachodzą przesłanki wymienione w art.15b ust.1 ustawy z 18. lutego 1994 r.

Redakcja

*  *  *

Sąd Najwyższy
Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Sygn. akt II UZP 10/11

Czy okres odbywania przez funkcjonariusza MO, będącego jednocześnie słuchaczem Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie - zakwalifikowanego w poczet etatowy tej uczelni na czas odbywania studiów zawodowych, należy uznać za okres służby w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.).

 

WOKANDA
spraw wyznaczonych w Sądzie Najwyższym
Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Wydział II
na dzień 9 grudnia 2011 r. sala G, godz. 10. 30 - rozprawa

Przewodniczący - SSN Józef Iwulski
Sędziowie: SSN Katarzyna Gonera, SSN Romualda Spyt

II UZP 10/11

Eugeniusz L. p-ko Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW i A w W.
o wysokość emerytury policyjnej
Sędzia sprawozdawca - Katarzyna Gonera

*  *  *

Postanowienie z dnia 9 grudnia 2011 r. (sygn. akt II UZP 10/11)

Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego: Czy okres odbywania przez funkcjonariusza MO, będącego jednocześnie słuchaczem Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie - zakwalifikowanego w poczet etatowy tej uczelni na czas odbywania studiów zawodowych, należy uznać za okres służby w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.) - Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.

Poprawiony: wtorek, 13 grudnia 2011 23:02