ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

2010-10-07 Komunikat "bieżący"

KOMUNIKAT  BIEŻĄCY

Dot. Skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w związku z Ustawą z 23.01.2009 r.

Koleżanki i Koledzy

Wobec licznych, identycznych i  powtarzających się, pytań w sprawie skarg do ETPCz w Strasburgu, informujemy, że w następujących 8 terminach: 23.10, 24.10, 6.11, 7.11, 20.11, 21.11, 27.11 i 28.11  2010 roku., odbędą się szkolenia o sposobie wypełnienia wniosku - skargi (szczegółowe wyczerpujące informacje)  prowadzone przez kancelarię adwokacką.

O terminie i miejscu szkolenia zostanie powiadomiona każda osoba, która dokonała wpłaty w postaci "darowizny" - a powiadomienie dotrze do takiej osoby listownie, telefonicznie lub mailem. W interesie każdego uczestnika szkolenia jest dysponowanie na szkoleniu drukiem skargi do Trybunału, który można pobrać z naszej strony internetowej z działu "INFORMACJE-KOMUNIKATY" (tutaj: formularz skargi )

Prezes Zarządu ZBF SOP

Maciej Niepsuj

Bardzo ważne

Osoby które dokonały tylko wpłatę, bez podania swoich danych adresowych, proszone są o ich bezwzględne i natychmiastowe uzupełnienie.

Również te osoby, które nie przesłały wymaganych dokumentów w postaci wypełnionego "oświadczenia", "upoważnienia", oraz kopii załącznika Z1 (otrzymanego wraz z decyzją ZER) powinny to zrobić niezwłocznie, przesyłając je na adres:

Maciej Niepsuj,
00-950 Warszawa,
Poczta Główna, skrytka pocztowa 471,

W przypadku braku jakichkolwiek danych adresowych nie jesteśmy w stanie powiadomić zainteresowanych !!!

Poprawiony: niedziela, 21 listopada 2010 19:06