ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

... na najczęściej powtarzajace się pytania

Koleżanki i Koledzy

W zwiazku z licznymi pytaniami przedstawiamy informację stanowiącą odpowiedzi na najczęściej powtarzajace sie pytania.

 

  1. Czlonkiem Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa może być osoba, która pełniła służbę w Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.
  2. Członkostwo w ZBFSOP nie jest warunkiem przystąpienia do inicjatywy pomocy prawnej organizowanej przez nasz Związek dla osób, których dotyczy ustawa o zmniejszeniu wysokości emerytur.
  3. Przystąpienie do tej inicjatywy gwarantuje uzyskanie informacji do sporządzenia skutecznej skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i pomoc prawną w postępowaniu przed tym Trybunałem (reprezentacja interesów skarżącego). Skuteczna skarga to taka, która zostanie przyjęta przez ETPCz do rozpoznania.
  4. W październiku bieżącego roku rozpoczniemy prowadzenie grupowych instruktaży mających na celu przekazanie niezbędnych informacji do sporządzenia poprawnej skargi i informacji o sposobie dalszego postępowania.
  5. Niektóre z osób, które dopiero teraz otrzymują decyzje ZER o zmniejszeniu emerytury twierdzą, że do tej decyzji nie jest dołączone pouczenie, więc komunikujemy, że w terminie 30 dni od otrzymania takiej decyzji BEZWZGLĘDNIE NALEŻY ZŁOŻYĆ ODWOŁANIE za pośrednictwem Dyrektora ZER do Sadu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa.
  6. Wpłat - darowizn na poczet pomocy prawnej w wysokości 200 zł OD OSOBY należy dokonywać NA KONTO ZBFSOP; Warszawa ul.Rakowiecka 2a; nr 42 2030 0045 1110 0000 0181 3540 w Banku Gospodarki Żywnościowej.

Błędnym jest rozumowanie, że małżonkowie emeryci wpłacają jedną stawkę darowizny (200 zł), bowiem są to DWIE decyzje ZER i w konsekwencji będą DWIE SKARGI i reprezentacja przed ETPCz DWÓCH OSÓB.

Zarząd Główny ZBFSOP

Pozdrawiam serdecznie, Maciek Niepsuj.