Jak co roku o tej porze, na noworocznym zebraniu w dniu 23 stycznia spotkali się członkowie i sympatycy Dolnośląskiego Koła ZBFSOP. Głównym tematem była oczywiście aktualna sytuacja dot. ustawy o obniżeniu emerytur byłych funkcjonariuszy. Uczestnicy spotkania wysłuchali szczegółowej relacji kol. SD z przebiegu obrad Trybunału Konstytucyjnego w dniu 13 stycznia.

W tym kontekście podkreślono wielką rolę strony internetowej Związku jako podstawowego kanału informowania byłych funkcjonariuszy w całym kraju o rozwoju sytuacji dot. ustawy i krokach, jakie należy podejmować w odpowiedzi na otrzymywane decyzje o obniżeniu emerytury. Prezes Koła kol. JK gorąco podziękował za ten wysiłek redaktorom strony, w szczególności jej redaktorowi naczelnemu kol. TT z Wrocławia oraz członkowi Zarządu Głównego Związku kol. SD z Wałbrzycha, opracowującemu większość materiałów informacyjnych na stronę. Podkreślił jednocześnie wielkie znaczenie strony internetowej Związku dla integracji całego środowiska i wsparcia działań mających na celu obronę praw funkcjonariuszy. Zwrócił też uwagę na fakt, że walka z ustawą ma wymiar znacznie poważniejszy niż tylko obronę praw funkcjonariuszy - "To my bronimy zasad państwa prawa i demokracji, a oni stoją teraz tam, gdzie wtedy stało ZOMO".

 W szeregi Związku przyjęto nowych członków. Uczestnicy spotkania wyrazili życzenie kolejnego spotkania się w maju - tym razem bardziej rekreacyjnie, w plenerze.