ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

MY O SOBIE

Koleżanki i Koledzy!

Witrynę internetową  naszego Związku adresujemy do przyjaciół wspólnej służby w organach bezpieczeństwa państwa i wszystkich osób życzliwych służbom chroniącym bezpieczeństwa naszej Ojczyzny, a także do osób poszukujących rzetelnej - obiektywnej informacji o roli tych służb w strukturach państwa i w warunkach funkcjonowania w demokratycznym społeczeństwie.

Naszym celem jest zapewnienie bieżącej możliwości wyrażania opinii środowiska byłych funkcjonariuszy na temat zdarzeń i zjawisk w życiu społecznym i politycznym kraju, mających wpływ  na jego bezpieczeństwo. Chcemy bronić godności i dobrego imienia tych wszystkich funkcjonariuszy, którzy uczciwie i rzetelnie, z poszanowaniem prawa, motywowani troską o bezpieczeństwo Polski, służyli i służą Ojczyźnie. Pragniemy swoim działaniem przyczyniać się do integracji naszego środowiska i wszystkich środowisk służb mundurowych, czego najszerszym wyrazem jest Federacja Stowarzyszeń i Związków Służb Mundurowych.

Nasza strona internetowa służy też oczywiście prezentacji bieżącej działalności Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa - powstałego w 2004r. stowarzyszenia (początkowo pod nazwą ZBF UOP), zrzeszającego przede wszystkim emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zrzeszeni mają w swych życiorysach różne okresy służby państwu przed 1.08.1990r. (powstanie UOP) w jednostkach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jak pion Departamentu I (wywiad) i Departamentu II (kontrwywiad) oraz innych tworzących zaplecze techniczne i logistyczne dla funkcjonowania tych pionów operacyjnych, a także pracę w pionie śledczym. Związek stał się już trwałym forum integracji i społecznej aktywności tego środowiska, wyrazicielem jego opinii i dążeń. A choć nie wszyscy byli pracownicy wspomnianych jednostek administracji państwowej są członkami Związku, to sądzimy, iż jest on organizacją reprezentatywną dla tego środowiska. Z pewnością status ten wciąż umacnia konsekwentna walka Związku w obronie praw i godności byłych funkcjonariuszy.

W linijkach witryny, w rubryce "O NAS", przedstawiamy m.in. tekst Statutu, w którym można znaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące zasad funkcjonowania Związku, informujemy, jak można zostać członkiem ZBF SOP oraz podajemy adresy do kontaktu, a także zamieszczamy aktualności związkowe (komunikaty i informacje Zarządu Głównego Związku, Federacji Stowarzyszeń i Związków Służb Mundurowych oraz kół terenowych ZBFSOP, związane z ich bieżącą działalnością).

Wcześniej, w rubryce "SŁOWO OD REDAKCJI", prezentujemy opinie Redakcji wobec najważniejszych aktualnie wydarzeń i problemów dotyczących naszego środowiska.

Kolejne działy to: "INFORMACJE" (o czym powinniśmy wiedzieć), "SOCJALNE" (istotne dla środowiska kwestie warunków bytowych), "NASZYM ZDANIEM" (szczególnie ważne opinie i komunikaty w imieniu Związku), "KORESPONDENCJA" (maile do nas i nasze odpowiedzi), "MASS MEDIA" (cytaty z mediów - co o nas napisano, powiedziano), "LEGISLACJA" (ważne dla nas działania i regulacje prawne), "HISTORIA" (problemy i fakty z przeszłości, często zapomniane a warte przypomnienia z uwagi na ich znaczenie dla kształtowania pozycji służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa), "CIEKAWE KSIĄŻKI" (sygnalizacja wartych przeczytania publikacji mówiących o służbach specjalnych - zarówno tych najnowszych jak i przypomnianych).

Zachęcamy Was do bieżącej lektury strony, popularyzowania jej w środowisku oraz nadsyłania do nas Waszych uwag, propozycji i opinii, którymi chcielibyście podzielić się z Czytelnikami strony! Nasz adres : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Redakcja