... dotyczącej zasad naliczania wysokości emerytur.

13 stycznia 2010 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznawał wniosek Grupy posłów na Sejm dotyczący zasad naliczania wysokości emerytur.

14 stycznia 2010 r. Trybunał Konstytucyjny otworzył zamkniętą rozprawę i bezterminowo odroczył ze względów proceduralnych.

Rozprawie przewodniczył prezes TK Bohdan Zdziennicki, sprawozdawcą był sędzia TK Andrzej Rzepliński.