ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Komunikat SLD w sprawie Strasburga

UWAGA: Komunikat w sprawie skargi byłych pracowników służb PRL do Trybunały Praw Człowieka w Strasburgu

Trybunał Konstytucyjny potwierdził odbieranie przywilejów emerytalnych oficerom służb PRL. Wyrok na poziomie krajowego sądownictwa jest zatem ostateczny. Daje to możliwość dochodzenia praw osób w ten sposób poszkodowanych przed instytucjami prawnymi Unii Europejskiej. W związku z tym Sojusz Lewicy Demokratycznej podjął kroki w celu przygotowania wzoru skargi do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Skarga taka musi mieć charakter indywidualny, w którym skarżącym jest osoba bezpośrednio poszkodowana. Dlatego też zadaniem SLD jest prawidłowe przygotowanie wzoru takiej skargi po wnikliwej analizie uzasadnienia wyroku. W ciągu dwóch tygodni powinien on być gotowy i dostępny na stronie www.sld.org.pl oraz na www.kplewica.pl, a także będzie można go otrzymać w biurach posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej na terenie całego kraju. Warto dodać, że złożenie skargi jest bezpłatne, co ułatwia dochodzenie swoich praw przez Trybunałem Praw Człowieka. Prosimy o uważne śledzenie naszej witryny internetowej.