ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2010 r.

KOMUNIKAT MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 12 lutego 2010 r.

w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2010 r.

(M.P. z dnia 15 lutego 2010 r.)

Na podstawie art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2010 r. wynosi 104,62 %.

___________

1)   Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).