ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wytyczne - ważne uzupełnienie treści odwołania na dec. ZER MSWiA

Do treści odwołania należy dodać, w adekwatnej sytuacji, że:

decyzja ZER jest niezgodna z art.58 a ust.1 i 2 ustawy z dnia 18.02.1994r o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji... itd., którego ustawa z dnia 23.012009r. nie zmieniła, a przepis przywołanego artykułu mówi, iż funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa nabywają prawo do świadczeń pieniężnych z zaopatrzenia emerytalnego na warunkach określonych w przepisach obowiązujących w dniu zwolnienia ze służby.