ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Być szpiegiem

Krzysztof Dubiński & Iwona Jurczenko

Wydawnictwo MIK Warszawa 1994 r. - ISBN 83-902578-0-7

"Zacharski, Kukliński, Pawłowski, Szaniawski, Walewski, Rurarz, Spasowski, Mazurkiewicz, Sumiński, Koryciński, Bell, Harper, Hugle - oto niektóre tylko z całej galerii postaci dokładnie przedstawianych asów wywiadu, szpiegów, podwójnych agentów, dezerterów, wielkich zdrajców i małych sprzedawczyków".

"Zacharski ma rację, że milczy. Dzisiaj na wszystko, co robiliśmy, patrzy się przez pryzmat ideologii. Wszystko, co było za komuny, jest złe, czerwone i godne potępienia. To nie myśmy jednak wybierali sojuszników. A czy nas ktoś zapraszał do Jałty? Każde państwo musi mieć swój wywiad, jakie by nie było, suwerenne, pół-suwerenne, ćwierć-suwerenne. To, jaka jest polityka państwa, nie ma znaczenia dla urzędniczki, nie ma też znaczenia dla wywiadu. On działa na zlecenie władz państwowych? I tak w miarę dobrze dla niego skończyła się sprawa Rotmistrza Sosnowskiego - najlepszego przed wojną agenta wywiadu, - wyciągnięto go z niemieckiego więzienia, a później wsadzono do polskiego i na wszelki wypadek rozstrzelano. Nie wierzę, żeby za mojego życia opadły te wszystkie emocje?."

Wszystko zaś oparte na niedostępnych dotąd dokumentach (tajne akta szpiegowskich spraw lat osiemdziesiątych) sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego i unikalnych informacjach oraz bezpośrednich wypowiedziach byłych i obecnych oficerów wywiadu wojskowego i cywilnego - świadków tych wydarzeń.