ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Odwołanie do sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - przykłady

Przykłady treści "Odwołań" do sądu ...

  1. Wzór dla pełniących służbę do 1990-07-31 (format *.doc)
  2. Wzór dla pozytywnie zweryfikowanych i pełniących służbę w UOP do 2002-06-28 (format doc)
  3. Wzór dla pozytywnie zweryfikowanych i pełniących służbę w UOP, ABW, AW - do dzisiaja (format .doc)
  4. Wzór dla pozytywnie zweryfikowanych i pełniących służbę w Policji po 1990-07-31 (format .doc)
W treści odwołania należy uwzględnić, w adekwatnej sytuacji, że:
decyzja ZER jest niezgodna z art.58 a ust.1 i 2 ustawy z dnia 18.02.1994r o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji... itd., którego ustawa z dnia 23.01.2009r. nie zmieniła, a przepis przywołanego artykułu mówi, iż funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa nabywają prawo do świadczeń pieniężnych z zaopatrzenia emerytalnego na warunkach określonych w przepisach obowiązujących w dniu zwolnienia ze służby.

 

Załączniki wymienione we "wzorach":

 

Natomiast tutaj wzór pisma procesowego (doc 147 kB) - dokument przeznaczony dla osób, które do tej pory już złożyły odwołania do Sądu Okręgowego poprzez ZER, a obecnie otrzymują powiadomienia z Sądu Okręgowego o terminie swojej sprawy i możliwości uzupełnienia odwołania dodatkowym pismem w ciągu 7 lub 14 dni.

Poprawiony: sobota, 20 listopada 2010 22:51