ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ślubowanie, 6 kwietnia 1990 r.

Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,

świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza ...

ślubuję:

służyć wiernie Narodowi,

chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,

strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli,

nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania,

ślubuję pilnie przestrzegać prawa,

dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,

przestrzegać dyscypliny służbowej

oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych.

Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej,

a także honoru,

godności i dobrego imienia służby

oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.