ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Potęga Wywiadu

Michael Herman
("Intelligence Power in Peace and War"; przekład: Józef Kozłowski)

Autor, były pracownik brytyjskich tajnych służb wysokiego szczebla, przedstawia w swej książce cele, jakie stoją przed wywiadem i sposoby ich realizacji, rozpatrując również zjawisko klęski wywiadowczej. Poddaje analizie czynniki, mające wpływ na efekt pracy wywiadu. Są to m.in: struktura organizacyjna, zarządzanie, zasada tajności działań itp. Autor zastanawia się też nad wyzwaniami, jakie stawiają przed służbami wywiadowczymi państw współczesne zjawiska społeczne. W końcowej części książki prezentuje własne opinie na temat znaczenia wywiadu i jego działań po zakończeniu zimnej wojny, przekonując, że organizacje wywiadowcze stanowią istotny element narodowego systemu i polityki bezpieczeństwa, ale konieczna jest dokładna kontrola ich działań.

"Książka Hermana wskazuje, że zbliża się czas poważnych studiów i badań nad działaniami wywiadów. Autor stara się nie tylko korzystać z doświadczeń historii i nauk społecznych, ale także ilustrować przykładami każdy problem poruszany w swoim dziele. Jest ono doskonale przygotowane pod względem metodycznym, zadziwia głębią i bogactwem materiałów źródłowych. Jest napisane ciekawie, a przy tym przejrzyście" (prof. Lawrence Freedman).


"To chyba najlepsze dzieło dotyczące natury i roli wywiadu, z jakim miałem okazję się zapoznać, niezwykle ważne opracowanie na temat tej dziedziny ludzkiej aktywności. "Potęga wywiadu" to ciekawe połączenie osobistych i zawodowych doświadczeń jej autora oraz jego głębokiej wiedzy i refleksji, książka napisana ciekawie i bardzo przekonywająco" (Christopher Andrew, prof. Uniwersytetu w Cambridge).


"Jest to dzieło profesjonalisty, który zajął się operacyjną stroną działalności wywiadu - tego rodzaju aktywności, który ma efektywnie wspierać działania polityczno-militarne, pomagać w planowaniu i egzekwowaniu porozumień międzynarodowych oraz być ważnym narzędziem polityki państwa. Michael Hermann szczegółowo analizuje rolę, strukturę i metody pracy różnych organizacji wywiadowczych, wskazuje na pewne reguły, których stosowanie może zapewnić odpowiednią jakość produktów finalnych pracy wywiadu oraz efektywność całego procesu wywiadowczego. Umiejętnie łączy teorię z praktyką, dzięki czemu opracowanie stanowi interesującą lekturę zarówno dla profesjonalisty, jak i laika" (prof. Michael McGwire).


"KOMPLEKSY WYWIADOWCZE: Pierwsze wydanie Potęgi wywiadu Michaela Hermana ukazało się w Wielkiej Brytanii w połowie lat dziewięćdziesiątych. Niebawem tę książkę będą mogli poznać polscy czytelnicy i ? jak sądzę ? okaże się ona nie lada gratką. Niezliczoną ilość razy raczono nas historiami o szpiegach, operacjach i instytucjach wywiadowczych, które jednak nie pozwalały na poznanie i zrozumienie pragmatyki działania tajnych służb. Tymczasem Herman, dysponując kilkudziesięcioletnim doświadczeniem pracy w wywiadzie brytyjskim, ukazuje wywiadowczą kuchnię. Dowiadujemy się o technikach zbierania i gromadzenia informacji (od rozpoznania kosmicznego, przez tzw. osobowe źródła informacji, czyli agentów, aż po biały, a nawet szary wywiad) oraz sposobach ich analizy. Obszerne wątki poświecono problematyce przepływu informacji od źródła do odbiorcy, czyli polityka-urzędnika. Okazuje się, że rola wywiadu nie ogranicza się tylko do dostarczania informacji na najwyższy szczebel władzy, ale obejmuje również rodzaju działalność quasi-marketingową, która ma spowodować, że działalność wywiadu będzie traktowana z należytą powagą, a informacje przez zeń dostarczane prozaicznie nie utkną pod stertą papierów, np. na Downing Street, na biurku premiera Zjednoczonego Królestwa.
Autor skupił się na funkcjonowaniu najlepiej sobie znanych kompleksów wywiadowczych Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, odwołując się do dziejów i współczesności podobnych instytucji w innych państwach (w Trzeciej Rzeszy, RFN, Izraelu, ZSRR i obecnej Rosji). Potęga wywiadu to książka napisana przez profesjonalistę fachowym językiem (co paradoksalnie ułatwia odbiór wykładu) i jestem przekonany, że po jej przeczytaniu czytelnicy pozbędą się kompleksu niewiedzy o kompleksach wywiadowczych" (Tomasz Bohun).


Jest to typowa książka techniczna o wywiadzie. Autor jest byłym, długoletnim pracownikiem brytyjskiej służby specjalnej, uważanej za najinteligentniejszą na świecie. Ta książka to nie zbiór sensacyjnych informacji, ale lektura dla każdego, kto poważnie interesuje się działalnością wywiadowczą.


Wydawca: Dom Wydawniczy Bellona; Warszawa 2002 r.
ISBN/EAN 9788311092839
stron 440