ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Służby Specjalne

HISTORIA WYWIADU I KONTRWYWIADU NA ŚWIECIE

Robert Faligot, Remi Kauffer

("Histoire Mondiale du Renseignement", tłum. Maria Matuszyn-Stefańska i Katarzyna Skawina)

W XX stuleciu nastąpił dynamiczny rozwój służb wywiadu. Pierwotne małe grupki "arystokratów tajnej wojny"  przekształciły się z czasem w potężne służby wywiadu, zatrudniające tysiące agentów i informatorów, dysponujące najnowocześniejszymi technikami.

Książka R. Faligota i R. Kauffera, francuskich dziennikarzy dokumentalistów, pozwala na uważne prześledzenie tej przemiany dzięki żywemu i dosyćbeznamiętnemu opisowi wydarzeń i sylwetek słynnych i mniej znanych ludzi nazywanych "armiami cienia" oraz bogatemu materiałowi dokumentacyjnemu. Autorzy gromadzili informacje do tej książki przez piętnaście lat.

Człowiek to istota z natury ciekawska i nie lubi, gdy wokół niego istnieje świat "armii cienia", o którym wie niewiele, bądź nic. Kontrwywiad i wywiad zawsze były ciekawym tematem, który swoją poczytnością przewyższał nawet niektóre książki określane mianem bestsellerów oraz "pozycji często czytanych".

"Służby specjalne ? historia wywiadu i kontrwywiadu na świecie" to pozycja, która wydaje się być encyklopedycznym kompendium wiedzy na temat wywiadu i kontrwywiadu na świecie, świadczy o tym m.in. dokumentacja i materiały, na których podstawie została ona napisana, jest jednak także dobrą i dokładnie opracowaną pozycją z pogranicza sensacji i historii. Niektóre rozdziały trzymają w napięciu, niektóre są zwykłym opisem żmudnej pracy, jaką prowadzą oficerowie wywiadu i kontrwywiadu - służby to nie tylko spektakularne zwycięstwa agentów, to także ich ciężka i mozolna praca, która wymaga opanowania i godzin spędzonych przy analizie faktów, pogłosek i wiadomości. Sztuką, którą świetnie opanowali autorzy, jest połączenie spektakularnych wydarzeń ze zwykłą pracą agencji. Daje nam to klarowny obraz jak na przestrzeni XX wieku zmieniały się służby wywiadu i kontrwywiadu.

Książka podzielona jest na dwie części. Cześć pierwsza to historia wywiadu światowego. Obejmuje okres od 1870 roku do końca drugiej wojny światowej. Druga część nosi tytuł "Asy wywiadu. Od zimnej wojny do dziś". W pierwszej znajdziemy opisy takich spektakularnych akcji służb wywiadowczych jak np. działania wywiadów podczas wojen burskich, działania NKWD przeciwko "białym" Rosjanom, niemiecka operacja "Lew morski", ale także i opisy struktur wywiadów brytyjskiego, radzieckiego i niemieckiego. Wszystko to daje przejrzysty obraz działań "armii cienia" do końca drugiej wojny światowej.

Drugi rozdział obejmuje czasy, w których służby specjalne były już wyspecjalizowaną i sprawnie działającą organizacją, a wręcz przedsiębiorstwem. W tym rozdziale poznamy struktury CIA i KGB oraz znajdziemy opisy akcji agentów wywiadu. Autorzy nie pominęli w swoim opracowaniu informacji o skandalach szpiegowskich, jakie przetaczały się przez agencje wywiadowcze w przeciągu pięćdziesięciu lat zimnej wojny i ostatniej dekady XX wieku.

Wydawnictwo "Iskry", Warszawa 1998 ( 996 stron )