'

Opinie prawne związane z legislacją

Internauta poleca naszej uwadze: 

"Ochrona praw nabytych w polskim systemie konstytucyjnym"  - autor: Michał Jackowski

(wydawca: Wydawnictwo Sejmowe); w monografii pierwsza w polskiej literaturze prawniczej próba kompleksowej analizy zasady ochrony praw nabytych. Celem opracowania jest uzasadnienie obowiązywania zasady w polskim systemie prawa oraz przedstawienie jej genezy, podstawy prawnej, treści oraz praktyki stosowania przez organy państwa

Poniżej wybór tez i uwag (oczywsta, materiał źródłowy jest znacznie ciekawszy).