'

Obywatelska inicjatywa zmiany ustawy

Sprawa ustawy represyjno-eutanazyjnej z 16 grudnia 2016 r. w Parlamencie Europejskim

W dniu 28 lutego 2018 roku europosłowie SLD z parlamentarnej frakcji S&D: prof. Bogusław Liberadzki /wiceprzewodniczący PE/, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke organizują wspólnie z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w Parlamencie Europejskim w Brukseli konferencję-wysłuchanie nt: “Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce”. Przedstawiona zostanie sprawa  polskich emerytów mundurowych, którym rząd PiS odebrał znaczną część świadczeń  w ramach tzw. ustawy represyjno-eutanazyjnej z 16 grudnia 2016 r. Do wysłuchania wystąpień i debaty zaproszeni zostali członkowie czterech komisji Parlamentu Europejskiego – LIBE (Wolności Obywatelskie), DROI (Prawa Człowieka), EMPL (Zatrudnienie i Sprawy Socjalne) i JURI (Prawo) oraz zaproszeni przedstawiciele szeregu instytucji europejskich. Z Polski przyjedzie grupa 52 osób. Będą to przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej z Andrzejem Rozenkiem, niektórzy ministrowie spraw wewnętrznych poprzednich rządów RP, osoby reprezentujące członków związków i stowarzyszeń służb mundurowych wchodzących w skład  FSSM RP na czele z Prezydentem Zdzisławem Czarneckim, przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, ZŻWP oraz dziennikarze.

Uczestnicy konferencji skierują i desygnują apel do władz polskich.

– Po długotrwałych zabiegach udało się przenieść sprawę ustawy represyjnej z grudnia 2016 roku do centrum zainteresowania Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Przyjęta formuła konferencji zapewni szeroki dostęp do zagadnień związanych z zapisami tej ustawy i krzywd, jakie ponoszą tysiące emerytów i rencistów mundurowych, a także wdowy i dzieci po zmarłych funkcjonariuszach. Zmniejszeniem świadczeń niektórzy ukarani zostali po raz drugi, bo pierwsza tzw. ustawa dezubekizacyjna realizowana była w 2009 r.

Data konferencji – 28 lutego 2018 r. zbiega się z nowym zdarzeniem w procedurze obniżania rent i emerytur mundurowych (przypomnijmy, że wydano decyzje takie 39 tysiącom osób), a mianowicie skierowaniem postanowienia sędziów Sądu Okręgowego z pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność owej ustawy z Konstytucją RP. Wobec obszernego uzasadnienia sędziów SO, żaden trybunał nie miałby wątpliwości, ale nikt nie wie, kiedy polski Trybunał Konstytucyjny weźmie na wokandę ich postanowienie i wyda orzeczenie w tej sprawie, a tymczasem wszystkie postępowania odwoławcze zostają zawieszone (odwołania złożyło dotąd 24 tys. poszkodowanych). Wielu poszkodowanych w podeszłym wieku może po prostu rozstrzygnięcia w swojej sprawie nie doczekać.

Za stroną internetową Janusza Zemke

List informacyjny do Prezydenta RP

Janusz Zemke: kwestia stosowania w Polsce odpowiedzialności zbiorowej powinna być elementem rozmowy KE z polskim rządem
- Mieliśmy dziś przyjemność wystąpić przed eurodeputowanymi i opowiedzieć o wielkiej tragedii, jaka dzieje się w Polsce. A mianowicie, iż w wyniku ustawy z 16 grudnia 2016 r. śmierć poniosło już 36 osób, a 55 000 byłych funkcjonariuszy jest represjonowanych – oświadczył Andrzej Rozenek, pełnomocnik obywatelskiego komitetu inicjatywy ustawodawczej zmieniającej represyjne zapisy ustawy o emeryturach funkcjonariuszy mundurowych.
W siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbyła się konferencja "Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce", zorganizowana przez FSSM, KOIU, SLD oraz troje europosłów S&D – Bogusława Liberadzkiego, Krystynę Łybacką i Janusza Zemke.
Do wysłuchania wystąpień i debaty zaproszeni zostali członkowie czterech komisji Parlamentu Europejskiego – LIBE (Wolności Obywatelskie), DROI (Prawa Człowieka), EMPL (Zatrudnienie i Sprawy Socjalne) i JURI (Prawo). Z Polski przybyła ponad 50-osobowa delegacja osób pokrzywdzonych ustawą, przedstawiciele FSSM z prezydentem Zdzisławem Czarneckim, związków i stowarzyszeń służb mundurowych wchodzących w skład Federacji, SLD z sekretarzem generalnym Marcinem Kulaskiem, Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej z Andrzejem Rozenkiem, Rzecznika Praw Obywatelskich, reprezentanci różnych instytucji europejskich i dziennikarze.
- My się na to nie zgadzamy, nie zgadzamy się na stosowanie odpowiedzialności zbiorowej stwierdził Andrzej Rozenek podczas konferencji prasowej po zakończeniu konferencji. - Uważamy, że jeżeli ktoś popełniał w przeszłości jakiekolwiek złe czyny, to powinien za nie odpowiedzieć, ale dopiero po sprawiedliwym procesie. I każdy z takich procesów powinien mieć charakter jednostkowy, a nie skazywać 55 000 osób za czyny, których nigdy nie popełnili – podkreślił polityk SLD.
Andrzej Rozenek poinformował, iż dyskusja w gmachu Parlamentu Europejskiego dotyczyła przestrzegania w Polsce prawa oraz podstawowych wartości Unii Europejskiej. - Mówiliśmy też o konkretnych przypadkach funkcjonariuszy, którzy stracili życie lub, którzy dziś są ofiarami właśnie tej ustawy. Z tego co zrozumiałem, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego byli wstrząśnięci tym co usłyszeli, ponieważ to się nie mieści w żadnych standardach europejskiego państwa - podsumował.
Pełnomocnik obywatelskiego komitetu inicjatywy ustawodawczej przedstawił również problem braku możliwość odwołania się od decyzji o obniżeniu emerytury. - Mówimy o sytuacji, w której obywatelom nie przysługuje żadna normalna droga prawna, co z tego, że odwołali się do sądu, kiedy to sąd od pół roku nie wyznacza żadnej wokandy. Odwołujemy się do ministra spraw wewnętrznych, kiedy to minister spraw wewnętrznych w trybie artykułu 8a udzielił na tę chwilę odpowiedzi zaledwie kilku osobom, a mówimy o 55 0000 poszkodowanych – nakreślił problem Rozenek.
- Pragnę podkreślić z całą mocą, że w konferencji brali udział nie tylko parlamentarzyści z Polski, ale w spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści z Austrii, Niemiec, Grecji, Estonii, Szwecji, Bułgarii, czy też Rumunii - powiedział Janusz Zemke, eurodeputowany SLD. - Uważamy, że ustawa wprowadza odpowiedzialność zbiorową i łamie ona podstawowe prawa obywatelskie - podkreślił Zemke podczas konferencji prasowej.
- Stąd nasz podstawowy wniosek z tego, co się dzieje w Polsce, będzie polegał na tym, iż występujemy wspólnie, polscy parlamentarzyści oraz parlamentarzyści z bardzo wielu innych państw, do Komisji Europejskiej, żeby w trakcie rozmów z polskim rządem o przestrzeganiu praworządności w Polsce, postawić także problem wprowadzania na coraz szerszą skalę odpowiedzialności zbiorowej – poinformował polityk SLD.
- Nigdy nie będzie naszej zgody na to, żeby karać ludzi bez wyroku sądu, a tymczasem w Polsce kilkadziesiąt tysięcy ludzi zostało dotkliwie ukaranych i upokorzonych podkreślił.
- Wystąpimy do Komisji, żeby nie była przekonana, iż jest to wewnętrzny problem Polski, tylko jest to problem całej Unii, ponieważ w Polsce na coraz szerszą skalę łamie się podstawowe i obywatelskie prawa – zaznaczył.
Janusz Zemke oświadczył, iż przygotowany zostanie projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego, na temat wprowadzania w Polsce odpowiedzialności o charakterze zbiorowym. - Komisja Europejska prowadzi z polskim rządem dialog na temat przestrzegania prawa i ta sprawa nie dotyczy wyłącznie Trybunału Konstytucyjnego, czy też sądów, ale także tego, że na coraz szerszą skalę wprowadzane są zasady odpowiedzialności zbiorowej – nakreślił problem eurodeputowany. - I to także powinno być tematem rozmów między rządem polskim a Komisją - dodał.
- Przypomnę, iż SLD wraz z przedstawicielami FSSM zebrał 280 tys. podpisów pod projektem cofającym wszystkie zmiany wprowadzone ustawą z 16 grudnia 2016 r. - poinformował Marcin Kulasek, sekretarz generalny Sojuszu. - W przyszłym parlamencie nie podpiszemy umowy koalicyjnej z żadną partią, która nie zgodzi się na cofnięcie tej haniebnej ustawy – oświadczył Kulasek.
W dyskusji w Europarlamencie zabrało głos 6 posłów do PE spoza Polski i jeden były poseł do PE.
1. Josef WEIDENHOLZER (Wiceprzewodniczący frakcji S&D w PE; Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych;)
2. Birgit SIPPEL (Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych; Komisja Specjalna ds. Terroryzmu)
3. Sylvia-Yvonne KAUFMANN (Komisja Prawna)
4. Arne LIETZ (Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony)
5. Georgi PIRINSKI (Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych)
6. Marita ULVSKOG (Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych)
7. Frank SCHWALBE-HOTH (były poseł do PE; Zieloni)
Już po wstępnej części deputowana Marita ULVSKOG, stwierdziła, że na tej komisji to nie ona zajmująca się sprawami socjalnymi, a jej koledzy z komisji praw człowieka i praworządności być powinni jako główni odbiorcy naszego przesłania. Była na tyle poruszona, że w sposób bardzo emocjonalny obiecała, że przekaże te „niesamowite” informacje swoim kolegom. Jak się później okazało słowa dotrzymała. Jeden z europosłów zadał z pozoru banalne pytanie: czym władza taką ustawę argumentowała. Bo ktoś kto nie żyje na co dzień w państwie pis nie może pewnych rzeczy pojąć.  Inny z europosłów stwierdził, że Polska staje się poważnym problemem dla funkcjonowania Unii Europejskiej. Poruszono nasz problem także z zupełnie innej strony a mianowicie przestrzegania zasad polityki społecznej w zakresie trwałości i nienaruszalności świadczenia jakim jest emerytura. Żaden europoseł pis nie odważył się przyjść na spotkanie. Zaś obecni zagraniczni deputowani z każdą minutą okazywali nam coraz większą sympatię. Pojawiły się propozycję, że częściej powinniśmy przyjeżdżać do Brukseli i walczyć o swoje prawa.

Apel uczestników konferencji "Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce"
Reprezentujemy 55 tysięcy represjonowanych, którym odebrano świadczenia emerytalne i rentowe.
Mówimy też w imieniu 250 tysięcy Polaków, którzy odważnie podpisali się pod obywatelskim projektem ustawy przywracającej poszkodowanym ich prawa nabyte.
Apelujemy do społeczności międzynarodowej, by stanęła w obronie prześladowanych emerytów mundurowych.
W obronie ludzi, którzy swoją codzienną służbą zapewniali bezpieczeństwo społeczeństwa, a wielu z nich uczestniczyło w międzynarodowych działaniach w ramach światowej walki z terroryzmem.
Dziś są oni ofiarami totalitarnych metod władzy, która gwałci konstytucję i prawa człowieka. Ci którzy kiedyś narażali zdrowie i życie za nas wszystkich, dziś potrzebują pomocy. Patrzą z nadzieją na Europę, w niej upatrują nadziei, praworządności i sprawiedliwości.
Nieludzka, haniebna ustawa zabija.
Funkcjonariusze, bezpodstawnie oskarżeni o „służenie państwu totalitarnemu”, popełniają samobójstwa, umierają na zawały i udary.
Uczyńcie wszystko, by lista ofiar, których jest już 34 nie powiększała się!
Parlament Europejski, Bruksela 28 lutego 2018 r.

Poseł Janusz Zemke wziął udział 12 marca 2018 r. w nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) w Strasburgu, z udziałem 1. wiceszefa KE Fransa Timmermansa. Stanowisko S&D ws. praworządności w Polsce (także o ustawie represyjnej) przedstawiła europosłanka Birgit Sippel z SPD. Zaapelowała do Komisji Europejskiej, by podczas rozmów z władzami Polski podjąć także sprawę wprowadzenia odpowiedzialności zbiorowej wobec b. funkcjonariuszy i żołnierzy.

 

LIST  OTWARTY  DO  BISKUPÓW  POLSKICH

 

/Apel o udzielenie pomocy skrzywdzonym emerytom i rencistom mundurowym/

 

            Uchwalona w dniu 16 grudnia 2016 r. przez Posłów PIS Ustawa Emerytalna obniżyła drastycznie świadczenia emerytalne wielu niewinnym ludziom wywodzącym się ze służb mundurowych. Doszło w sposób jaskrawy do naruszenia Konstytucji i obowiązujących przepisów unijnych. Ustawa w sposób zbiorowy, bez sądu i udowodnienia winy komukolwiek zaliczyła całe grupy społeczne do tych, którzy służyli na rzecz państwa totalitarnego. W chwili obecnej tysiące starszych, schorowanych ludzi boryka się z brakiem środków pieniężnych potrzebnych do życia. Brakuje im na chleb, leki i podstawowe produkty. Wielu nie wytrzymało niesprawiedliwości, jaka ich dotknęła i przypłaciło to życiem.

            Na chwilę obecną z powodu wprowadzenia tego nieludzkiego prawa odebrało sobie życie, bądź zmarło z powodu zawałów i udarów 34 /trzydzieści cztery/ osoby. Skrzywdzonych "Ustawą Śmierci" zostało ok. 55 tyś. emerytów, rencistów i osób pobierających emerytury i renty rodzinne po zmarłych funkcjonariuszach i żołnierzach. Zastosowano kryterium czasu i wszystkich tych, którzy choćby jeden dzień przepracowali      w dawnej Polsce potraktowano jak oprawców i bandytów, mimo tego, że np. po pozytywnym zweryfikowaniu w 1990 r. służyli dalej z narażeniem życia i zdrowia przez długie lata. Jakby tego było mało w stosunku do niektórych drastyczne prawo zastosowano dwukrotnie, raz  w 2009 r. i drugi raz w 2016 r. - za każdym razem obniżając świadczenia emerytalne.

            Pod szyldem przywracania sprawiedliwości dziejowej zastosowano barbarzyńskie prawo ukarania winnych wraz z niewinnymi. Złamano tak wiele przepisów i praw wynikających z Konstytucji RP i Karty Praw Człowieka w Unii Europejskiej, że nie sposób tego wszystkiego wymienić w krótkim liście. Dziś Chrystus cierpi wraz z tymi niewinnymi ludźmi, pozbawionymi nagle honoru, godności i warunków do życia na starość. Na naszych oczach doszło do naruszenia podstawowych wartości chrześcijańskich - miłości bliźniego!

            Można to jeszcze w jakiś sposób naprawić. W chwili obecnej leży w Sejmie nowelizacja tej nieszczęsnej Ustawy. Jej uchwalenie może przywrócić godność i warunki do życia wielu Bogu ducha winnym ludziom! Apeluję do serc i sumień Polskich Biskupów, aby zainteresowali się krzywdą ludzi niesłusznie skazanych na margines życia społecznego! Apeluję do serc i sumień Polskich Biskupów, aby podjęli kroki zmierzające do zmiany nieludzkiego prawa! Apeluję do serc i sumień Polskich Biskupów, aby w imię Chrystusowej Miłości zrobili wszystko, co jest możliwe - by zwyciężyło dobro nad złem!

            Wierzę, że ten list pisany z głębi serca i w trosce o dobro wszystkich Polaków nie pozostanie obojętny i wzruszy sumienia tych, którzy decydują o losach innych... Niech będzie Pan Bóg błogosławiony i Najświętsza Maryja Panna!

            mjr SG Jerzy Misiewicz /emeryt/

1 marca 2018 r. Odpowiedź z Metropolii Wrocławskiej:


Szczęść Boże!
Szanowny Panie,

przesłany przez Pana list został przekazany księdzu Arcybiskupowi. Na
najbliższym posiedzeniu Konferencji Episkopatu Polski będzie o tym
rozmawiał z biskupami.

Z wyrazami szacunku,

ks. Michał Mraczek
Sekretarz Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego

List z Watykanu

Decyzja Marszałka Sejmu z 23 stycznia 2018 r.

Na ręce Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP Andrzeja Rozenka wpłynęło właśnie pismo z 23 stycznia 2018 r. Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego informujące, że projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,... , złożony przez Komitet 11 stycznia br. w Kancelarii Sejmu wraz 250 000 podpisów poparcia zostanie skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.

Minister Andrzej Milczanowski do opinii międzynarodowej

Tekst Ministra Andrzeja Milczanowskiego umieszczony 26 listopada 2017 roku na amerykańskim opiniotwórczym portalu politycznym The Globalist pod adresem: https://www.theglobalist.com/poland-law-and-justice-party-pensions/. To kolejne wystąpienie Pana Ministra w naszej obronie, tym razem na arenie międzynarodowej. Poniżej zamieszczamy jego tłumaczenie:

Przed Sejmem 11 stycznia 2018 r.

11 stycznia o godz. 12 Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych wraz z przewodniczącym i zastępcą Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej złożyli w Kancelarii Sejmu RP 249.330 podpisów popierających obywatelski projekt ustawy zmieniający ustawę z 16 grudnia 2016 roku. O godzinie 13 przed Sejmem RP odbyło się zgromadzenie publiczne zorganizowane przez FSSM RP, w którym zaznaczyli swoje uczestnictwo wypowiedziami niezwykle wyraziście wspierającymi naszą inicjatywę ustawodawczą posłowie : Stefan Niesiołowski, Michał Kamiński, Jerzy Meysztowicz, Jakub Stefaniak i Marek Rząsa. Swoje mocne i wspierające nas zdanie przedstawili byli ministrowie spraw wewnętrznych Andrzej Milczanowski i Henryk Majewski oraz wspomagający nas od początku Przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty. Przewodniczący Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Andrzej Rozenek i vice przewodniczący tego Komitetu Marek Dukaczewski przedstawili istotę niegodziwości ustawy z 16 grudnia 2016 roku. Przedstawiciele związków i stowarzyszeń tworzących Federację scharakteryzowali właściwe swoim środowiskom sytuacje niszczące godność funkcjonariusza i żołnierza.

Pozdrawiam Was serdecznie, Maciek Niepsuj.