'

Obywatelska inicjatywa zmiany ustawy

W dniu 4 października 2017 r. w Kancelarii Sejmu RP zostało złożone zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP, którego celem jest przedłożenie pod obrady Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. 1994 nr 53 poz.214 z późn. zm.) w jej obecnym brzmieniu, przede wszystkim w zakresie usunięcia z niej zmian wprowadzonych ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016 r.
Jeżeli Kancelaria Sejmu nie znajdzie przeszkód formalnych, Marszałek Sejmu w ciągu 14 dni powinien wydać Postanowienie o przyjęciu Zawiadomienia o utworzeniu Komitetu i od tego dnia ruszy 3 miesięczny okres, w czasie którego będziemy musieli zebrać co najmniej 100 tys. podpisów poparcia dla naszej inicjatywy.
O inicjatywie poinformowali na konferencji prasowej w Sejmie przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty, polityk Sojuszu Andrzej Rozenek oraz Zdzisław Czarnecki -Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE USTAWY REPRESYJNEJ

Komunikaty Zespołu VI FSSM RP "Koordynacja Komitetów Protestacyjnych"

  1. Informacja ogólna
  2. Komunikat z dnia 7.05.2017 dotyczący inicjatywy ustawodawczej. Link do strony internetowej FSSM: https://fssm.pl/komunikat-fssm-rp-nt_-inicjatywy-ustawodawczej
  3. Komunikat z dnia 8.05.2017 o czasowym wstrzymaniu zbierania podpisów. Link do strony internetowej FSSMhttps://fssm.pl/informacja-dla-koordynatorow-komitetow-protestacyjnych