'

Obywatelska inicjatywa zmiany ustawy

Sprawa ustawy represyjno-eutanazyjnej z 16 grudnia 2016 r. w Parlamencie Europejskim

W dniu 28 lutego 2018 roku europosłowie SLD z parlamentarnej frakcji S&D: prof. Bogusław Liberadzki /wiceprzewodniczący PE/, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke organizują wspólnie z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w Parlamencie Europejskim w Brukseli konferencję-wysłuchanie nt: “Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce”. Przedstawiona zostanie sprawa  polskich emerytów mundurowych, którym rząd PiS odebrał znaczną część świadczeń  w ramach tzw. ustawy represyjno-eutanazyjnej z 16 grudnia 2016 r. Do wysłuchania wystąpień i debaty zaproszeni zostali członkowie czterech komisji Parlamentu Europejskiego – LIBE (Wolności Obywatelskie), DROI (Prawa Człowieka), EMPL (Zatrudnienie i Sprawy Socjalne) i JURI (Prawo) oraz zaproszeni przedstawiciele szeregu instytucji europejskich. Z Polski przyjedzie grupa 52 osób. Będą to przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej z Andrzejem Rozenkiem, niektórzy ministrowie spraw wewnętrznych poprzednich rządów RP, osoby reprezentujące członków związków i stowarzyszeń służb mundurowych wchodzących w skład  FSSM RP na czele z Prezydentem Zdzisławem Czarneckim, przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, ZŻWP oraz dziennikarze.

Uczestnicy konferencji skierują i desygnują apel do władz polskich.

– Po długotrwałych zabiegach udało się przenieść sprawę ustawy represyjnej z grudnia 2016 roku do centrum zainteresowania Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Przyjęta formuła konferencji zapewni szeroki dostęp do zagadnień związanych z zapisami tej ustawy i krzywd, jakie ponoszą tysiące emerytów i rencistów mundurowych, a także wdowy i dzieci po zmarłych funkcjonariuszach. Zmniejszeniem świadczeń niektórzy ukarani zostali po raz drugi, bo pierwsza tzw. ustawa dezubekizacyjna realizowana była w 2009 r.

Data konferencji – 28 lutego 2018 r. zbiega się z nowym zdarzeniem w procedurze obniżania rent i emerytur mundurowych (przypomnijmy, że wydano decyzje takie 39 tysiącom osób), a mianowicie skierowaniem postanowienia sędziów Sądu Okręgowego z pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność owej ustawy z Konstytucją RP. Wobec obszernego uzasadnienia sędziów SO, żaden trybunał nie miałby wątpliwości, ale nikt nie wie, kiedy polski Trybunał Konstytucyjny weźmie na wokandę ich postanowienie i wyda orzeczenie w tej sprawie, a tymczasem wszystkie postępowania odwoławcze zostają zawieszone (odwołania złożyło dotąd 24 tys. poszkodowanych). Wielu poszkodowanych w podeszłym wieku może po prostu rozstrzygnięcia w swojej sprawie nie doczekać.

Za stroną internetową Janusza Zemke

List informacyjny do Prezydenta RP

LIST  OTWARTY  DO  BISKUPÓW  POLSKICH

 

/Apel o udzielenie pomocy skrzywdzonym emerytom i rencistom mundurowym/

 

            Uchwalona w dniu 16 grudnia 2016 r. przez Posłów PIS Ustawa Emerytalna obniżyła drastycznie świadczenia emerytalne wielu niewinnym ludziom wywodzącym się ze służb mundurowych. Doszło w sposób jaskrawy do naruszenia Konstytucji i obowiązujących przepisów unijnych. Ustawa w sposób zbiorowy, bez sądu i udowodnienia winy komukolwiek zaliczyła całe grupy społeczne do tych, którzy służyli na rzecz państwa totalitarnego. W chwili obecnej tysiące starszych, schorowanych ludzi boryka się z brakiem środków pieniężnych potrzebnych do życia. Brakuje im na chleb, leki i podstawowe produkty. Wielu nie wytrzymało niesprawiedliwości, jaka ich dotknęła i przypłaciło to życiem.

            Na chwilę obecną z powodu wprowadzenia tego nieludzkiego prawa odebrało sobie życie, bądź zmarło z powodu zawałów i udarów 34 /trzydzieści cztery/ osoby. Skrzywdzonych "Ustawą Śmierci" zostało ok. 55 tyś. emerytów, rencistów i osób pobierających emerytury i renty rodzinne po zmarłych funkcjonariuszach i żołnierzach. Zastosowano kryterium czasu i wszystkich tych, którzy choćby jeden dzień przepracowali      w dawnej Polsce potraktowano jak oprawców i bandytów, mimo tego, że np. po pozytywnym zweryfikowaniu w 1990 r. służyli dalej z narażeniem życia i zdrowia przez długie lata. Jakby tego było mało w stosunku do niektórych drastyczne prawo zastosowano dwukrotnie, raz  w 2009 r. i drugi raz w 2016 r. - za każdym razem obniżając świadczenia emerytalne.

            Pod szyldem przywracania sprawiedliwości dziejowej zastosowano barbarzyńskie prawo ukarania winnych wraz z niewinnymi. Złamano tak wiele przepisów i praw wynikających z Konstytucji RP i Karty Praw Człowieka w Unii Europejskiej, że nie sposób tego wszystkiego wymienić w krótkim liście. Dziś Chrystus cierpi wraz z tymi niewinnymi ludźmi, pozbawionymi nagle honoru, godności i warunków do życia na starość. Na naszych oczach doszło do naruszenia podstawowych wartości chrześcijańskich - miłości bliźniego!

            Można to jeszcze w jakiś sposób naprawić. W chwili obecnej leży w Sejmie nowelizacja tej nieszczęsnej Ustawy. Jej uchwalenie może przywrócić godność i warunki do życia wielu Bogu ducha winnym ludziom! Apeluję do serc i sumień Polskich Biskupów, aby zainteresowali się krzywdą ludzi niesłusznie skazanych na margines życia społecznego! Apeluję do serc i sumień Polskich Biskupów, aby podjęli kroki zmierzające do zmiany nieludzkiego prawa! Apeluję do serc i sumień Polskich Biskupów, aby w imię Chrystusowej Miłości zrobili wszystko, co jest możliwe - by zwyciężyło dobro nad złem!

            Wierzę, że ten list pisany z głębi serca i w trosce o dobro wszystkich Polaków nie pozostanie obojętny i wzruszy sumienia tych, którzy decydują o losach innych... Niech będzie Pan Bóg błogosławiony i Najświętsza Maryja Panna!

            mjr SG Jerzy Misiewicz /emeryt/

Decyzja Marszałka Sejmu z 23 stycznia 2018 r.

Na ręce Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP Andrzeja Rozenka wpłynęło właśnie pismo z 23 stycznia 2018 r. Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego informujące, że projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,... , złożony przez Komitet 11 stycznia br. w Kancelarii Sejmu wraz 250 000 podpisów poparcia zostanie skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.

Minister Andrzej Milczanowski do opinii międzynarodowej

Tekst Ministra Andrzeja Milczanowskiego umieszczony 26 listopada 2017 roku na amerykańskim opiniotwórczym portalu politycznym The Globalist pod adresem: https://www.theglobalist.com/poland-law-and-justice-party-pensions/. To kolejne wystąpienie Pana Ministra w naszej obronie, tym razem na arenie międzynarodowej. Poniżej zamieszczamy jego tłumaczenie:

Przed Sejmem 11 stycznia 2018 r.

11 stycznia o godz. 12 Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych wraz z przewodniczącym i zastępcą Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej złożyli w Kancelarii Sejmu RP 249.330 podpisów popierających obywatelski projekt ustawy zmieniający ustawę z 16 grudnia 2016 roku. O godzinie 13 przed Sejmem RP odbyło się zgromadzenie publiczne zorganizowane przez FSSM RP, w którym zaznaczyli swoje uczestnictwo wypowiedziami niezwykle wyraziście wspierającymi naszą inicjatywę ustawodawczą posłowie : Stefan Niesiołowski, Michał Kamiński, Jerzy Meysztowicz, Jakub Stefaniak i Marek Rząsa. Swoje mocne i wspierające nas zdanie przedstawili byli ministrowie spraw wewnętrznych Andrzej Milczanowski i Henryk Majewski oraz wspomagający nas od początku Przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty. Przewodniczący Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Andrzej Rozenek i vice przewodniczący tego Komitetu Marek Dukaczewski przedstawili istotę niegodziwości ustawy z 16 grudnia 2016 roku. Przedstawiciele związków i stowarzyszeń tworzących Federację scharakteryzowali właściwe swoim środowiskom sytuacje niszczące godność funkcjonariusza i żołnierza.

Pozdrawiam Was serdecznie, Maciek Niepsuj.