'

Odwołanie od decyzji ZER MSWiA

Bezwzględnie należy złożyć odwołania od nowej decyzji ZER - bez względu na to, kiedy taką decyzję otrzymliście.

Jeśli nie złożycie odwołania, to nawet w przypadku uznania ustawy za niezgodną z Konstytucją - nowa decyzja ZER nabierze "mocy decyzji ostatecznej".

Złożenie odwołania nawet po terminie rozprawy w TK jest "jedynym warunkiem przywrócenia stanu poprzedniego",  i to dopiero przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Ponieważ ZER stał się przybudówką IPN, to nawet wyrok TK będzie jak nadłużej ignorowany poprzez wymyślanie kolejnych przeszkód.

Redakcja

Z Sądu Okręgowego w Warszawie nadchodzą pierwsze odpisy odpowiedzi ZER-u na odwołanie - celem zajęcia stanowiska w sprawie przez odwołujących się, w terminie 14-tu dni i zgłoszenia wniosków dowodowych.

Dla emerytów wywiadu i kontrwywiadu oraz innych służb, którzy nabyli prawo do emerytury policyjnej przed 25 maja 1994 r.

Wszyscy funkcjonariusze, którzy do tej daty równolegle oprócz służby posiadają okresy pracy (potwierdzone stosownymi dokumentami z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Central Handlu Zagranicznego, itp. instytucji), będą mogli te okresy swojej pracy wybrać jako korzystniejsze do przeliczenia emerytury (czyli 1,3% zamiast 0,7%).

WAŻNE !

Jeśli do tej pory otrzymywałeś RENTĘ - to składanie odwołania nie ma uzasadnienia.!!

Natomiast jeśli do tej pory miałeś ustalone prawo do renty i emerytury, i pobierałeś emeryturę (bo była wyższa) - a teraz po 1.01.2010 r. będziesz otrzymywał rentę - POWINIENEŚ ZŁOŻYĆ ODWOŁANIE OD DECYZJI O NOWYM NALICZENIU EMERYTURY !!!

Sprawa renty nie ma tu nic do rzeczy, bo do niej masz ustaloną decyzję od dawna.

Jeśli się nie odwołasz to będzie oznaczało iż na przyszłość godzisz się z takim rozstrzygnięciem, nawet w przypadku pozytywnego orzeczenia TK.

Tym samym sam, z własnej woli pozbawiasz się możliwości powrotu do stanu PRAWNEGO jaki masz do końca br.

Nawet pomimo pozytywnego orzeczenia TK stracisz tą możliwość z urzędu (bo w stosunku do Ciebie, jako osoby która nie złożyła odwołania, nie będzie ono obowiązywało) i nie będziesz miał już prawa nawet wystąpienia z tym do sądu.

Wynika to z tego, iż ludzie nie znając obowiązującego w Polsce prawa myślą (logicznie lecz niesłusznie), iż samo pozytywne orzeczenie TK przywróci im stan dotychczasowy.

NIESTETY, ALE TAK PRAWO NIE DZIAŁA (w Polsce).

ZATEM PRZEMYŚL SWOJĄ SYTUACJĘ I UPRZEDŹ O TYM KOLEGÓW.

Do treści odwołania należy dodać, w adekwatnej sytuacji, że:

decyzja ZER jest niezgodna z art.58 a ust.1 i 2 ustawy z dnia 18.02.1994r o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji... itd., którego ustawa z dnia 23.012009r. nie zmieniła, a przepis przywołanego artykułu mówi, iż funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa nabywają prawo do świadczeń pieniężnych z zaopatrzenia emerytalnego na warunkach określonych w przepisach obowiązujących w dniu zwolnienia ze służby.