Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych skierowała w dniu 17 maja 2018 r. pytanie do Trybunału Konstytucyjnego o udzielenie informacji publicznej w sprawie rozpatrzenia zgodności  ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 roku z Konstytucją.

Zarząd Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP pyta prezes Trybunału Konstytucyjnego:

  1. Czy został już wyznaczony pięcioosobowy skład orzekający do rozpoznania pytań prawnych skierowanych, w trybie art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, do Trybunału
    Konstytucyjnego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie zgodności niektórych przepisów ustawy z 18 lutego 7994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biuro Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z Konstytucją RP? Jeżeli tak, to prosimy o podanie jego imiennego składu.
  2. Czy został już wyznaczony termin rozpoznania ww. sprawy? Jeżeli tak, to prosimy o jego podanie. Jeżeli termin taki nie został jeszcze wyznaczony to prosimy o informację kiedy zostanie wyznaczony? A także, jaki jest realny termin rozprawy?

{Wniosek FSSM RP do TK}