'

Socjalne

do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej,
do ministra spraw wewnętrznych i administracji
w sprawie składek na ubezpieczenie społeczne pracujących emerytów mundurowych dotkniętych "ustawą represyjną"