'

Ogłoszenia

W dniu 20.06.2009 r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie członków Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa.

Zebranie miało charakter sprawozdawczo - wyborczy. Prezes ustępującego Zarządu Głównego kol. Andrzej CWOJDZIŃSKI przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w minionej kadencji. Uczestnicy Zebrania wysłuchali też informacji dot. gospodarki finansowej Związku, w tym w szczególności dot. kwot wydatkowanych na opinie prawne, będące podstawą zainicjowanych i planowanych w najbliższym czasie przez Związek działań prawnych, zmierzających do uchylenia krzywdzącej dla środowiska ustawy emerytalnej. Podkreślono fakt szerokiego odzewu całego środowiska byłych funkcjonariuszy służb na apel o wsparcie finansowe działań Związku, co pozwoliło realizować na bieżąco potrzeby w tym zakresie.