'

Z uwagi na brak skutecznej ochrony w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, który od jesieni 2015 r. wskutek działań rządu pogrążony jest w poważnym kryzysie, de facto uniemożliwiającym mu rzetelne wykonywanie swoich funkcji, ETPC w Strasburgu przyjął do merytorycznego rozpatrzenia skargi dwóch rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej na przymusowe ekshumacje, mimo że skarżące nie wyczerpały drogi sądowej w Polsce a sprawa zawisła przed polskim TK. Skarżących reprezentuje w postępowaniu przed Trybunałem Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Komunikując polskiemu rządowi  te skargi, Trybunał jednocześnie wyznaczył termin do 22 listopada 2017 r. na przedstawienie wyjaśnień i pełnej argumentacji. Cytując słowa Pani Redaktor Ewy Siedleckiej faktycznie można potwierdzić, iż Nie uznał tego Trybunału za spełniający kryteria niezależnego sądu”. 

ps.
To może być ważne w kontekście ustawy represyjnej (z 16 grudnia 2016 r.)

Redakcja