'

ARCHIWUM

Mirosław Karwat (politolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego) :

"..Choć inkwizytorzy najlepiej czują się w reżimach totalitarnych i autorytarnych, to jednak znajdują dla siebie pole popisu również w demokracji. (..) Inkwizytorstwo to niezwykle przemyślana metoda nadużycia instytucji i nastrojów demokratycznych do narzucenia autorytarnego układu.