'

ARCHIWUM

Wyciąg Uzasadnienia WYROKU Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 r.

Sygn. akt K 6/09  -  OTK ZU nr 2A/2010, poz. 15 :

w sprawie zgodności ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 2, art. 10, art. 31 ust. 3 oraz art. 32 konstytucji.
/
Dz.U. Nr 36, poz. 204 z dnia 10 marca 2010 r. /

W dniu 29 grudnia 2015 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w wyroku sygn. akt. III AUa 398/14, w sprawie Alicja G. przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW orzekł, iż okres nauki w Ośrodku Nauczania Języków Obcych w Klimontowie, winien być, przy ustalaniu wysokości emerytury policyjnej, liczony po 2,6% podstawy wymiaru za każdy rok służby, jak stanowi art.15b ust.1 pkt 2 ustawy zaopatrzeniowej.

W dniu 23 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbyło się Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Zarządu Głównego.

Niemiecki wywiad elektroniczny w latach 1907-1945 a losy polskich, sowieckich, alianckich kodów i szyfrów.

MARIAN ZACHARSKI
Wydawca: OLANDIA, 2015 r.

Tym razem autor dzięki dostępowi do unikalnych materiałów archiwalnych opisuje dzieje wywiadu elektronicznego Niemiec w latach 1907-1945. Generał Zacharski otwiera przed swoimi Czytelnikami szczelnie dotąd zamknięte wrota wiodące do poznania prawdziwych losów kodów i szyfrów, które miały gwarantować tajność korespondencji najważniejszych organów państwowych Polski, Japonii, sowieckiej Rosji, USA czy Anglii.

W 2009 roku  generał Marian Zacharski przedstawił polskiemu czytelnikowi swoją pierwszą (dzisiaj jest już 7) pozycję książkową pt. NAZYWAM SIĘ ZACHARSKI, MARIAN ZACHARSKI. Wbrew regułom . Ujawniała ona kulisy działalności gen. Mariana Zacharskiego, oficera wywiadu PRL i III RP, który w latach 1975-1985 przebywał z misją w USA. O książce tej napisaliśmy na naszej stronie internetowej w dziale Ciekawe książki pod linkiem tutaj.