'

ARCHIWUM

W dniu 29 grudnia 2015 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w wyroku sygn. akt. III AUa 398/14, w sprawie Alicja G. przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW orzekł, iż okres nauki w Ośrodku Nauczania Języków Obcych w Klimontowie, winien być, przy ustalaniu wysokości emerytury policyjnej, liczony po 2,6% podstawy wymiaru za każdy rok służby, jak stanowi art.15b ust.1 pkt 2 ustawy zaopatrzeniowej.

W dniu 23 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbyło się Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Zarządu Głównego.

Niemiecki wywiad elektroniczny w latach 1907-1945 a losy polskich, sowieckich, alianckich kodów i szyfrów.

MARIAN ZACHARSKI
Wydawca: OLANDIA, 2015 r.

Tym razem autor dzięki dostępowi do unikalnych materiałów archiwalnych opisuje dzieje wywiadu elektronicznego Niemiec w latach 1907-1945. Generał Zacharski otwiera przed swoimi Czytelnikami szczelnie dotąd zamknięte wrota wiodące do poznania prawdziwych losów kodów i szyfrów, które miały gwarantować tajność korespondencji najważniejszych organów państwowych Polski, Japonii, sowieckiej Rosji, USA czy Anglii.

W 2009 roku  generał Marian Zacharski przedstawił polskiemu czytelnikowi swoją pierwszą (dzisiaj jest już 7) pozycję książkową pt. NAZYWAM SIĘ ZACHARSKI, MARIAN ZACHARSKI. Wbrew regułom . Ujawniała ona kulisy działalności gen. Mariana Zacharskiego, oficera wywiadu PRL i III RP, który w latach 1975-1985 przebywał z misją w USA. O książce tej napisaliśmy na naszej stronie internetowej w dziale Ciekawe książki pod linkiem tutaj.

/Odpis/ {źródło}

Sojusz Lewicy Demokratycznej, Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP i Związek Żołnierzy Wojska Polskiego wyrażają najwyższe zaniepokojenie dzieleniem polskich żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych według kryterium daty urodzenia i przy zastosowaniu zasad odpowiedzialności zbiorowej. Upominamy się o godność i honor wszystkich, którzy noszą mundur z polskim orłem. Doceniamy lata ich ciężkiej służby, stanie na straży bezpieczeństwa państwa i wkład pracy włożony w rozwój społeczny.