'

ARCHIWUM

Federalna Służba Wywiadowcza (BND) zleciła historykom zbadanie działalności swojej  60 letniej przeszłości. Zespół niezależnej komisji historyków dopuszczony do zasobów archiwalnych BND przedstawił pierwsze wyniki badań w formie publikacji książkowej obejmującej lata 1945-1968.

W dniu 26 września 2016 roku w Warszawie odbyła się konferencja FSSM RP pt. "SŁUŻBY MUNDUROWE W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM". Konferencja skierowana została do wszystkich emerytów służb mundurowych oraz przedstawicieli administracji rządowej i organizacji pozarządowych zainteresowanych dobrem i bezpieczeństwem państwa polskiego.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, proszę o Waszą decyzję do 16 września co do uczestnictwa w Konferencji. Serdecznie pozdrawiam,

Maciek Niepsuj

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

W dniu 29 lipca 2016 r. Zarząd Główny SEiRP przekazał w ramach konsultacji MSWiA negatywne stanowisko do całości projektu ustawy z 12 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy:

Wobec podawania przez osoby publiczne począwszy od stycznia 2016 roku, nieprawdziwych danych o wysokich emeryturach byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, Zespół Analityczny Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP przygotował zgodny z rzeczywistym stanem w tym zakresie dokument, na podstawie danych Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA - "Emerytury Mundurowe" i ocena planu ich obniżenia.

{źródło}