'

ARCHIWUM

List b. Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu, insp. w st. spocz. Marka Osika, który do służby w MO wstąpił 2 sierpnia 1988 r., przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, musiał złożyć rezygnację ze stanowiska Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu i odejść na emeryturę dlatego, że przez kilkanaście miesięcy był milicjantem, a teraz tę emeryturę miałby stracić, bo odbył w Legionowie szkolenie w Akademii Spraw Wewnętrznych.

Jest to przykład, który w wyjątkowo jaskrawy sposób kontrastuje z uzasadnieniem rządowego projektu - z zasadą sprawiedliwości społecznej.

Warszawa, dnia 26 listopada 2016r.

Szanowni Państwo !!!

Koleżanki i Koledzy

Kolejny raz "rządzący" w imieniu suwerena podejmują działania godzące w środowiska mun­d­urowe.

W lutym 2016 r kierownictwo MSWiA rozpoczęło propagandowy atak na środowiska byłych funkcjonariuszy służb specjalnych, poprzez:

Dzielenie funkcjonariuszy na lepszych i gorszych:

Związkowcy Policyjni solidarnie bronią środowiska pozytywnie zweryfikowanych funkcjonariuszy służb mundurowych suwerennej Polski po 1990 roku.

W dniu 25.11.2016r. Zarząd Federacji SSM RP zajął krytyczne stanowisko w sprawie projektu ustawy obniżającej emerytury i renty policyjne, skierowanego przez MSWiA pod obrady Rządu w dniu 15.11.2016r. Poniżej treść tego stanowiska.

ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów
woj. dolnośląskiego

Wrocław, dnia 24 listopada 2016 roku

Szanowna Pani

Katarzyna Sobańska-Laskowska

Pełnomocnik
Rzecznika Praw Obywatelski we Wrocławiu

Działając w imieniu Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa dolnośląskiego zwracam się do Pani Rzecznik o podjęcie interwencji w zakresie ustabilizowania i zapewnienia pewnej przyszłości funkcjonariuszom służącym w formacji Policji.

Od dłuższego czasu zmagamy się z problemem dotyczącym wymierzania "ślepej sprawiedliwości" funkcjonariuszom przyjętym do służby przed rokiem 1990, a więc jeszcze w Milicji Obywatelskiej, a pozostających w naszej służbie do dnia dzisiejszego.