'

ARCHIWUM

Twórcy polskiej konstytucji tworzonej w warunkach budowy państwa prawdziwie demokratycznego, starali się w jej przepisach zamieścić takie klauzule, które w sposób realny chroniłyby wszelkie uznawane w demokratycznym świecie prawa obywatelskie, a także ustanowić, niezależne od władzy, organa kontroli tworzenia i przestrzegania prawa. Twórcy tej konstytucji zakładali, że po 1989 roku wszelkie siły polityczne, które w Polsce dojdą do władzy w wyniku wolnych i demokratycznych wyborów, będą stały na jej straży, a przede wszystkim będą przestrzegały powszechnie obowiązujących zasad w niej zawartych. Czas pokazał, iż byli naiwnymi idealistami, którym zdawało się, że na demokracji zależy nie tylko lewicy, ale i przede wszystkim wszelkiej prawicy, która czuje się spadkobiercą dawnej opozycji z czasów istnienia PRL.

Warszawa, dnia 1 grudnia 2016 r.

Pan
Mariusz Błaszczak
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji RP

Szanowny Panie Ministrze,

my, niżej podpisani byli szefowie Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, wyrażamy zdecydowany protest przeciwko projektowi ustawy z dnia 14 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Projektowane zmniejszenie - po raz wtóry - świadczeń emerytalnych funkcjonariuszom, którzy w 1990 roku uzyskali pozytywną weryfikację i podjęli służbę w Urzędzie Ochrony Państwa i innych służbach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oceniamy jako działanie szkodliwe dla wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej, naruszające szereg przepisów Konstytucji RP, aktów prawa międzynarodowego i dotkliwie krzywdzące funkcjonariuszy lojalnie służących III RP (a także ich rodziny). Podkreślamy, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku wydanym w sprawie K6/09 stwierdził, że:

"Każdy funkcjonariusz organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, który został zatrudniony w nowo tworzonych służbach policji bezpieczeństwa, ma w pełni gwarantowane, równe prawa z powołanymi do tych służb po raz pierwszy od połowy 1990 r., w tym równe prawa do korzystania z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego" (pkt. 10.4.2, str.83 orzeczenia TK).

Oraz:

"Służba w organach suwerennej Polski po roku 1990 także traktowana jest jednakowo, bez względu na to, czy dany funkcjonariusz uprzednio pełnił służbę w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej, czy też nie" (pkt. 11.4, str.88 orzeczenia TK).

Warszawa, dnia 01 grudnia 2016 r.

Pan
Mariusz BŁASZCZAK
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Szanowny Panie Ministrze,

my, niżej podpisani, byli ministrowie spraw wewnętrznych, wyrażamy zdecydowany protest przeciwko projektowi z dnia 14 listopada 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Projektowane zmniejszenie - po raz wtóry - świadczeń funkcjonariuszom, którzy w 1990 r uzyskali pozytywną weryfikację i podjęli służbę w Urzędzie Ochrony Państwa i innych służbach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oceniamy jako działanie szkodliwe dla wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej, naruszające szereg przepisów Konstytucji RP, wynikających z niej zasad konstytucyjnych oraz aktów prawa międzynarodowego.

ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA PROTESTU

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ GODZINY PIERWSZEGO CZYTANIA

nastąpiła zmiana rozpoczęcia zgromadzenia z godz. 16:00 na godz. 14:00.

Zgromadzenie odbędzie się więc, w dniu 02 grudnia 2016 r. w godz. 14:00 - 20:00.

Z poważaniem

Zdzisław Czarnecki

Prezydent FSSM RP

30.11.2016. Komunikat Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Witam,
Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym złożono zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Warszawy.