'

ARCHIWUM

W dniu 2 grudnia 2016 r. odbyła się pod Sejmem RP manifestacja  środowisk służb mundurowych będąca protestem:

  • przeciwko projektowi ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP, SW oraz ich rodzin z dnia 14 listopada 2016 r.
  • zwalnianiu ze służby funkcjonariuszy Policji, którzy podjęli pracę przed 1990 rokiem.

Manifestację zorganizowały stowarzyszenia wchodzące w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Wzięło w niej udział ok. 1200 byłych funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich rodziny, a także czynni funkcjonariusze. Liczba uczestników manifestacji, w czasie jej trwania była różna. Było to spowodowane krótkim czasem na jej zorganizowanie, zmianą w ostatniej chwili godziny  rozpoczęcia (Sejm zmienił godzinę  procedowania nad projektem) oraz trudnymi warunkami atmosferycznymi, które spowodowały trudności w dojeździe uczestników manifestacji spoza Warszawy.

Obywatelska zbiórka podpisów pod "Apelem" Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych do Prezydenta RP w sprawie projektu zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy... z dnia 14 listopada 2016.

Apel może podpisać każdy obywatel. Liczymy na członków rodzin, znajomych, przyjaciół, którzy popierają nasze działanie w obronie praw nabytych. Do zbierania podpisówzachęcamy również osoby niezrzeszone, które popierają założenia apelu (treść apelu będzie aktualizowana, ponieważ dotyczył wcześniejszego projektu ustawy).

Przedstawiamy kolejne solidarne wystąpienie policyjnych związkowców województwa Śląskiego:

Apel do Policjantek i Policjantów Garnizonu Śląskiego i negatywne stanowisko ZW NSZZP woj. śląskiego z dnia 4.12.2016 r. w sprawie projektu kolejnej ustawy obejmującej regulacjami funkcjonariuszy pozytywnie zweryfikowanych w 1990 roku.

Przedstawiamy dwie opinie prawne do projektu ustawy tzw. deubekizacyjnej:

1. Opinia NSZZP woj. dolnośląskiego z dnia 24.11.2016 r.

2. Opinia NSZZP z dnia 28.11.2016 r.

Redakcja

W środowisku policyjnym, jak też w pozostałych służbach mundurowych wrze. Podobnie dzieje się w środowiskach byłych funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych, których dotyczący ostatni projekt zmiany w ich ustawie emerytalnej. Pisałem o tym w poprzednim numerze DB 2010, ale rzecz jest na tyle ważna, że postanowiłem raz jeszcze w sprawie tej dać publiczny głos. Zacznę od tego, że proponowana przez MSWiA zmiana oparta jest na kłamstwie i cynicznej manipulacji, obliczonej na to, że zostanie przyjęta ze zrozumieniem przez wszystkich tych, którym po 1989 roku żyje się ciężko, a nawet bardzo ciężko, mimo że przez całe swoje życie równie ciężko pracowali.