'

"My, byli działacze opozycji antykomunistycznej i "Solidarności" czujemy się zobowiązani do zabrania głosu w sprawie, która bardziej niż dotychczas inne dzieli nasze środowisko. Chodzi o zniesławianie Andrzeja Milczanowskiego, znanego nam wszystkim z rzeczywistej niezłomności charakteru, głębokiej osobistej uczciwości i honoru; człowieka, który w walce o wolność wszystkich - również tych, którzy obecnie go opluwają - nie wahał się poświęcić wolności własnej oraz spokojnego życia rodziny.  Naszemu środowisku nie trzeba przypominać roli, jaką pełnił Andrzej Milczanowski w Szczecinie w latach 1980-1989 i jaką osobistą cenę za to zapłacił, jednakże tym, którzy są za młodzi, by to pamiętać, i tym, których pamięć zawodzi, przypominamy, że w 1980 roku Andrzej Milczanowski, m.in. z Mieczysławem Lisowskim i Jerzym Zimowskim, był członkiem Komitetu Strajkowego w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Szczecinie, a w pamiętnym grudniu 1981 roku był członkiem Komitetu Strajkowego i Grupy Roboczej w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, za co został skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Bydgoszczy na pięć lat więzienia i trzy lata utraty praw obywatelskich. Uwolniony w ramach amnestii po odsiedzeniu niemal połowy wyroku podjął, mimo nękania przez Służbę Bezpieczeństwa i uniemożliwiania mu pracy zawodowej, aktywną działalność konspiracyjną. Kierował znaczącą częścią szczecińskiego podziemia opozycyjnego, a w 1988 roku był jednym z najważniejszych przywódców strajków w Szczecinie.

W wolnej Polsce pełnił ważne funkcje państwowe, zawsze kierując się poczuciem obowiązku obywatelskiego, a nie korzyścią osobistą, co zarzucają mu obecnie niektórzy z jego antagonistów.

Przypisywanie Andrzejowi Milczanowskiemu braku honoru czy wręcz zdrady nie tylko świadczy o braku zrozumienia podstawowych zasad demokracji i refleksji nad tym, co rzeczywiście mówi Andrzej Milczanowski, ale po prostu jest nikczemnością. Wyrażając swoje ostre opinie na temat drastycznego obniżenia emerytur funkcjonariuszom, nie broni tego, co ci ludzie robili przed rokiem 1990 r., a czego był on ofiarą w stopniu znacznie większym niż jego obecni oponenci, lecz broni zasad poszanowania prawa, bowiem przecież to samo Państwo, Rzeczpospolita Polska, gwarantowało tym, którzy po pozytywnej weryfikacji przez wiele lat lojalnie służyli Ojczyźnie, stabilność zasad ich przyznawania i naliczania. Milczanowski ma obywatelskie prawo do wyrażania swoich opinii, dokładnie tak samo jak jego antagoniści mają prawo wygłaszać swe zdanie przeciwne - lecz nie obrażając tego, z kim się nie zgadzają.

Andrzej Milczanowski zawsze odważnie, podobnie jak dziś, wyrażał swoje własne zdanie, często wbrew opinii sporej części społeczeństwa. Niestety, w ostatnim czasie, podobnie jak w latach osiemdziesiątych, wielu uczciwych ludzi, ulegając propagandzie rządzących, posuwa się do jego obrażania i zniesławiania. Dlatego apelujemy do wszystkich ludzi dawnej opozycji, dawnej "Solidarności", ale też do tych którzy, tamtych czasów nie pamiętają: nie pozwólcie sobą manipulować tym, którzy w miejsca ludzi walczących i poświęcających się w tamtych czasach chcą wprowadzić swoich własnych nowych bohaterów, tych rzeczywistych zniesławiając i dążąc do ich zapomnienia. Nie dajcie sobie wmówić, że ktoś, kto przestrzega najistotniejszych wartości, ma własne zdanie i poczucie honoru oraz szanuje złożone zobowiązania, jest zdrajcą i łajdakiem, a ten, kto, nie bacząc na to, że Państwo nie szanuje swoich własnych zobowiązań, niezależnie od tego, kogo one dotyczą, płynie z prądem, poddając się populistycznej demagogii - jest bohaterem"

List podpisali:

Marek Janusz Adamkiewicz (1977 - współpracownik KOR i ROPCiO; 1978 - założyciel SKS we Wrocławiu, za co został wydalony z uczelni; 1980 - założyciel NZS w Wyższej Szkole Pedagogicznej; 1981 - organizator strajku studentów; 1982 - internowany w Wierzchowie i Strzebielinku; 1984 - odmawia złożenia przysięgi wojskowej, za co zostaje skazany na 2,5 roku więzienia; aktywny działacz struktur młodzieżowych w latach 1982-90; aktywny działacz podziemia solidarnościowego).

Paweł Bartnik (1981 - uczestnik strajku studentów, aktywny działacz struktur młodzieżowych w latach 1982-90; aktywny działacz podziemia solidarnościowego, uczestnik grupy pomocowej w czasie strajków w 1988; współzałożyciel Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Solidarności).

Dominik Górski (1980 - organizator NSZZ "S" na Akademii Rolniczej; 1980-81 działacz regionalnej "S" przy MKR; 1981 - uczestnik strajku na Akademii Rolniczej; 1982-84 członek RKS; współzałożyciel Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Solidarności).

Henryk Jarząbek (1980 - współorganizator "Solidarności" na terenie pomorskiej DOKP i sieci PKP, członek prezydium Krajowej Sekcji Kolejarzy; 1980 - internowany w Goleniowie i Wierzchowie; 1982-88 - uczestnik podziemia "S"; 1989-90 współorganizator "Solidarności" na terenie pomorskiej DOKP i sieci PKP).

Julian Piotr Jóźwiakowski (1980 - przewodniczący Komitetu Strajkowego i organizator "S" w Komitecie ds. Radia i Telewizji; 13 XII 1980 - internowany; 1982-88 - uczestnik podziemia "S"; współzałożyciel Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Solidarności).

Michał Kawecki (1980 - współorganizator "Solidarności" na terenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej, współzałożyciel tygodnika "Jedność"; 1981 - uczestnik strajku; 1982 - internowany w Goleniowie i Wierzchowie Pomorskim; 1982-88 - uczestnik podziemia "S").

Ryszard Lendas (!970 - uczestnik strajku w Stoczni Remontowej "Gryfia"; 1980 - uczestnik strajku na Politechnice; 1981 - uczestnik strajku w Stoczni, a po jej spacyfikowaniu aresztowany i sądzony w procesie 11 w Bydgoszczy; 1982-88 uczestnik podziemia "S").

Hanna Katanowska Lisowska (1982-88 - uczestnik podziemia "S"; 1985-88 współpracowała z mężem Mieczysławem Lisowskim w drukowaniu i redagowaniu pisma podziemnego "Termit").

Jacek Motylewski (1981 - uczestnik strajku studentów, aktywny działacz struktur młodzieżowych w latach 1982-90, aktywny działacz podziemia solidarnościowego, współzałożyciel Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Solidarności).

Michał Paziewski (1977 - współpracownik KOR, współzałożyciel tygodnika "Jedność", w 1981 internowany, aktywny działacz podziemia solidarnościowego, współzałożyciel Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Solidarności).

Włodzimierz Puzyna (1980 - organizator NSZZ "S" na Akademii Rolniczej; 1980-81 - działacz regionalnej "S" przy MKR; 1983-89 działacz Biskupiego Komitetu Charytatywno-Społecznego, współzałożyciel Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Solidarności).

Edward Radziewicz (aktywny działacz podziemia solidarnościowego; 1988 - przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego; 1988 - uczestnik obrad Okrągłego Stołu; 1989 - założyciel Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Solidarności; 1988-89 - przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego; 1989-90 - przewodniczący Zarządu Regionu)

Wiesława Smolska (1980 - przewodnicząca Komisji Zakładowej, aktywna działaczka podziemia solidarnościowego).

Wiesław Szajko (aktywny działacz podziemia solidarnościowego; 1981 - uczestnik strajku w Stoczni; 1983 - aresztowany i skazany ma 1,5 roku; 1982-89 - drukarz regionalny wielu podziemnych wydawnictw).

Marek Tałasiewicz (1970 - uczestnik strajku w Stoczni; 1980 - uczestnik strajku na Politechnice; 1980 - członek zarządu MKR; 1981 - uczestnik strajku na Politechnice Szczecińskiej; 1982-89 - działacz struktur podziemnych i wydawnictw; były wojewoda zachodniopomorski).

Jan Tarnowski (działacz ROPCiO, współpracownik KOR, 1980 - współorganizator "Solidarności" na terenie pomorskiej DOKP i sieci PKP. Członek Prezydium Krajowej Sekcji Kolejarzy; Członek Prezydium Zarządu Regionu; 1981 - współzałożyciel Komitetu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 1981 - internowany; 1982-88 - uczestnik podziemia "S"; 1982-84 - współzałożyciel Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego; 1989 - członek Prezydium MKO; 1989 - współzałożyciel Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Solidarności; 1990 - założyciel i członek Komitetu Badania Zbrodni Stalinowskich).

Ewaryst Waligórski (1980 - współorganizator "Solidarności" na terenie pomorskiej DOKP i sieci PKP, członek Prezydium Krajowej Sekcji Kolejarzy; 1981 - uczestnik strajku w Stoczni, a po jej spacyfikowaniu aresztowany i sądzony w procesie 11 w Bydgoszczy; 1982-88 - uczestnik podziemia "S"; 1982 - internowany; 1989 - współzałożyciel Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Solidarności, członek prezydium; 1989-90 współorganizator "Solidarności" na terenie Pomorskiej DOKP i sieci PKP).

Jan Wesołowski (1980 - współorganizator "Solidarności" na terenie pomorskiej DOKP; 1982-89 działacz struktur podziemnych i wydawnictw; 1989 - współzałożyciel Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Solidarności, członek Prezydium).

Mirosław Witkowski (1977 - współpracownik KOR; 1979 - współorganizator Wolnych Związków Zawodowych; współredaktor i wydawca "Robotnika Szczecińskiego"; 1981 - internowany; 1982-89 - działacz struktur podziemnych i wydawnictw).

Wiesław Piotr Zalewski (aktywny działacz struktur młodzieżowych w latach 1980-89; 1981 - internowany; aktywny działacz podziemia solidarnościowego; uczestnik Grupy Pomocowej w czasie strajków w 1988; współzałożyciel Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Solidarności; 1982-89 - drukarz regionalny wielu podziemnych wydawnictw).

Czerwiec 2017 r.